bakaláři office 365 grafická verze

Vítejte na stránkách ZŠ Vojnovičova 

Naše škola byla postavena a otevřena v roce 1965 jako experimentální škola. Součástí tohoto projektu byly i jesle se třemi odděleními a mateřská školka se čtyřmi odděleními ve Školní ulici. Stavby jsou stejného typu. Experiment spočíval v tom, že naše škola byla a je pavilónová. Měla zvláštní pavilon tělovýchovy a dílen, zvláštní pavilon jídelny a kinosálu a pavilon učeben a atria. U každé třídy byly prosklené vitríny, kde se prezentovaly úspěchy v jednotlivých předmětech a před každou třídou byla chodba a kabinet. 

Škola byla postavena v klidném prostředí tehdy nového, mladého sídliště. Bezpečnost dětí byla zajištěna oplocením. V areálu školy mohli žáci využívat fotbalové, volejbalové a dopravní hřiště a velký pozemek na výuku pozemků se skleníkem. Na škole byly třídy tradiční a sportovní, se zaměřením na hokej a házenou.

2.png

Prvním ředitelem naší školy byl pan Jaroslav Pejznoch a dalšími byli paní Věra Psotová, pan Jiří Mlejnecký, paní Majdaléna Jelínková, paní Věra Čechurová, paní Jana Linhartová, paní Alena Piková a v současnosti je ředitelkou školy paní Marta Maděrová. Také zde byla zvláštní škola s ředitelkou paní Věrou Zýkovou.