bakaláři office 365 grafická verze

Aktivity

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>
Dobré skutky pro krajinu 18.06.2024

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Dobré skutky pro krajinu, jehož cílem je ve spolupráci s odborníky a správci lokality učit nejen o přírodních hodnotách, ale také o potřebě angažovanosti a spolupráce. Péče je zároveň v souladu s potřebami dané lokality. Zapojují se oddíly, školní třídy, skupiny organizované mládeže, dohromady už tisíce dětí.

Již jsme zvládli s 6. B a žáky Ekosemináře vyčistit svěřenou lokalitu v blízkosti školy u Bílého potoka od černé skládky a zahájit práce na odstranění nevhodných náletových rostlin. Žáci Ekosemináře absolvovali první výukovou přednášku od Ing. J. Albrechta z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Získali jsme ochranné pomůcky pro žáky k péči o svěřené území a některé z pracovních pomůcek potřebných k práci od Skautského institutu.

Zapojením do tohoto projektu škola uskutečnila jeden z významných kroků k plánovaným změnám ŠVP v rámci návrhů MŠMT. Vstoupili jsme do vzájemné spolupráce mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, ÚMO Ústí nad Labem Město a Skautským institutem, který je hlavním garantem projektu.

Mgr. Jaroslava Arnoštová

koordinátor EVVO a zapojení do projektu Dobré skutky pro krajinu

Žáci ZŠ Vojnovičova v Londýně 12.06.2024

Ve dnech 3. 7. 6. 2024 se konal zájezd do Anglie pro žáky druhého stupně naší školy. Čtyři učitelky a 48 studentů vyrazilo z Ústí nad Labem Eurotunelem do Londýna. Měli jsme bohatý program. Naše putování začalo ve čtvrti Greenwich, kde se nachází královská observatoř a prochází tudy nultý poledník. Poté jsme pluli po řece Temži ke slavnému mostu Tower Bridge, na který jsme následně vystoupali, a měli tak možnost spatřit hlavní město z výšky. V prostorách hradu a pevnosti The Tower jsme viděli královské korunovační klenoty a např. výstavy zbroje a zbraní. Prošli jsme kolem St. Pauls Cathedral, navštívili památník velkého požáru v Londýně a spatřili místo, kde požár v r. 1666 vypukl. Přešli jsme Millennium Bridge a viděli jsme galerii Tate Modern.

V rámci druhého dne jsme zavítali do městečka Salisbury, v němž jsme měli možnost podívat se na originál listiny Magna Carta Velké listiny práv a svobod z roku 1215, který se nachází v překrásné katedrále s největší kostelní věží. Následovala návštěva mystického místa Stonehenge, které je proslulé kamenným kruhem, starým více než 5000 let. Poslední zastávkou bylo historické městečko Winchester, bývalé hlavní město Anglie.

Třetí den jsme strávili opět v Londýně. Měli jsme štěstí a uviděli přijíždějící stráž před Buckinghamským palácem, prošli jsme se po vládní třídě Whitehall, zaujaly nás barevné světelné reklamy na Piccadilly Circus, poobědvali jsme v Chinatownu, obdivovali jsme vysoký pomník admirála Nelsona na Trafalgar Square, nakoupili poslední suvenýry na Leicester Square a vydali se k vysokému kolu London Eye, z něhož jsme si vychutnali úchvatný výhled na město. Kolem Westminster Abbey jsme prošli ke stanici metra a právě metrem dorazili na místo odjezdu autobusu zpět domů, plni nádherných zážitků z naší dobrodružné výpravy.

Gabriela Vrkočová

Začaly obhajoby oborových prací 28.05.2024

V tomto týdnu se žáci 9. ročníků věnují obhajobám oborových ročníkových prací. Po přijímacích zkouškách si zvolili (nebo vybrali z nabízených) téma, zpracovali podle daných kritérií a nyní obhajují formou výstupu v kinosálu školy. Po včerejším začátku dnes 9. B předvedla výborný výkon. Děkujeme a těšíme se na další. Fotogalerie

Mladý záchranář - 1. místo 27.05.2024

V pondělí 20. 5. se konalo okresní kolo soutěže Mladý záchranář v areálu hasičské stanice ve Všebořicích. Náš silný tým (složený ze čtyř žáků 8. B) obsadil 1. místo z jedenácti zúčastněných. Postupujeme tedy do krajského kola, které se uskuteční v Krupce 18. června. Držíme palce.

Erasmus - Chorvatsko 23.05.2024

Ve dnech 13. - 17. 5. 2024 se čtyři učitelky z druhého stupně zúčastnily již druhé mobility v rámci programu Erasmus plus Use Your Heart, do kterého je naše škola zapojena. Po Konye v Turecku jsme se tentokrát vypravily do Chorvatska. Srdečně nás přivítaly chorvatské kolegyně ve městě Karlovac. Hned v pondělí jsme navštívily jejich školu a školku v obci Generalski Stol, setkaly se s kolegy z partnerských škol v Berlíně a Konye a také se se zástupcem odboru školství, starostou obce. Spolu s nimi jsme zhlédli představení folklórních tanců a zpěv dětského sboru, které si pro nás děti připravily. V rámci týdenního programu všichni zúčastnění absolvovali workshopy a semináře na téma Digitální kompetence, poznali jsme, jak pracují s dětmi v jiné zemi, s jakými problémy se potýkají, a měli tak možnost srovnání s naším školním systémem. Velice přínosná byla komunikace se všemi účastníky projektu.

Součástí projektu je také poznávání nových zemí, proto jsme navštívily hlavní město Záhřeb, obdivovaly krásu Plitvických jezer, ochutnaly místní gastronomii a celý pobyt si společně velice užily. V rámci výstupů se budou točit videa s žáky na všech partnerských školách na téma seznamování či nakupování v různých cizích jazycích, podíváme se společně na videa o našich partnerských školách, jež žáci natáčeli. V rámci sportovních aktivit představíme žákům zajímavou hru, kterou si dle našeho návodu v českém jazyce po překladu do jejich mateřských jazyků pokusí zahrát. Další aktivitou bude zajímavá štafeta. V naší škole již začínají naplno přípravy na září, kdy se uskuteční třetí meeting. Přivítáme u nás všechny zástupce partnerských škol z ostatních zemí. Těšíme se.

Ústecký deník

Gabriela Vrkočová, koordinátorka projektu

Násobík 21.05.2024

Dne 16. 5. 2024 proběhla matematická soutěž žáků čtvrtých a pátých tříd. Žáci se utkali ve znalosti násobilky. Vítězem se stal Burda František ( 5. A ) s počtem 101 správně vypočítaných příkladů za 3 minuty. Na druhém místě se umístila Šemíková Lenka ( 5. A ) s počtem 97 příkladů. Třetí místo obsadil Líbal Lukáš ( 4. B ) s počtem 94 příkladů. Všem účastníkům blahopřejeme.

Český den proti rakovině 02.05.2024

Český den proti rakovině 2024 (28. ročník květinové sbírky Ligy proti rakovině Praha)
proběhne ve středu 15. května. Na pevných distribučních místech bude možné nabízet kytičky až do neděle 19. května.

Tematické zaměření: prevence rakoviny prsu, screeningové programy.

Těšíme se spolu s Vámi na květen a kytičky v ulicích!

Velký úspěch v matematické soutěži 25.04.2024

V okresním kole matematické olympiády slaví naše škola v letošním kole velký úspěch. Stojí za ním práce žákyně 7.A Sofie Goloborodko, která se stala úspěšnou řešitelkou této soutěže a umístila se na krásném 2. místě. Sofii gratulujeme a přejeme úspěchy v dalších soutěžích.

https://www.ddmul.cz/souteze-msmt-matematicka-olympiada

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>