bakaláři office 365 grafická verze

Aktivity

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
Podzimní florbalové tažení ZŠ Vojnovičova okresními koly základních škol na Ústecku ve školním roce 2023-2024 07.12.2023

Mikuláš v DS Bukov 07.12.2023

Mikulášské zpívání v Domově pro seniory Bukov 

   Ve středu 6. prosince 2023 se vypravili žáci naší školy zpříjemnit předvánoční atmosféru obyvatelům Domova pro seniory na Bukově. Děti ze školního sboru nacvičily kromě tradičních koled také řadu dalších písniček s tematikou zimy a Vánoc. Kromě nich se na seniory přišel podívat také Mikuláš s anděly a čerty, což byli žáci deváté třídy. Ti si připravili krátké povídání a několik básniček a říkanek vztahujících se k Mikulášskému svátku. 

Přítomným se program líbil a několik koled si zazpívali spolu s dětmi. Na závěr každý ze seniorů dostal od andělů novoročenku, kterou deváťáci vyrobili pro zdejší klienty. Odměnou byl dlouhý potlesk na závěr. Podobnou akci určitě  naše škola zopakuje.

Jak se u nás Emilovi a Emě žije 05.12.2023

Třída 4. B se zapojila do soutěžního projektu "Jak se u vás Emilovi a Emě žije". Natočili video, ve kterém představují Emilovi aktivity. Jedná se o metodu výuky informatiky, robotiky, digitálních kompetencí.

Titul mistryně světa 04.12.2023

Nedávno proběhlo v Libereckém Babylonu Mistrovství světa organizace WADF. Soutěžního klání se účastní 5 500 tanečníků z několika zemí světa. Roztleskávačky z DDM v Ústí získaly titul mistrů světa 2023 v kategorii Pom pom cher dance juniors large teams.

V týmu je i naše žákyně Karolína Nemčeková ze 4. B.

Velice gratulujeme!

Deskovky se seniory 21.11.2023


V pátek 10.11 jsme navštívili Domov pro seniory Bukov.

Po přivítání jsme přednesli legendu o sv. Martinovi a několik básniček, které jsme měli připravené.

Potom už začal souboj v deskových hrách. U jednoho stolu se hrálo Prší, u dalšího Člověče, nezlob se nebo PEXESO. V hraní jsme se střídali nebo fandili ostatním. Myslel jsem si, že bude snadné porazit dědečky a babičky. Nebyla to pravda. Bylo vidět, že v hraní jsou opravdu dobří. A to jsme je vůbec nešetřili.

Návštěva utekla rychle a museli jsme se rozloučit. Jsem soutěživý, tak se mi návštěva moc líbila. A doufám, že i všem ostatním. Budu se těšit na příště.

1. místo soutěže v soutěži T-PROFI 10.11.2023

Ve středu 8. listopadu se čtyři žáci 5. A ze Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace společně se studenty Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické Ústí nad Labem, příspěvková organizace a firmou KONE zúčastnili krajského kola soutěže T-PROFI, kterou již několikátý rok organizuje Okresní hospodářská komora Chomutov. 

Soutěž je koncipována jako propagace inovační spolupráce zaměstnavatelů, vzdělavatelů a podpora vzdělávání pro praxi. Základní aktivitou letošního kola bylo sestavení roboticky ovládaného modelu autíčka ze stavebnice MERKUR. 

 Náš vítězný tým postupuje do celorepublikového kola, které se uskuteční 17. 18. června 2024 v Aquaparku Čestlice.

Recyklohraní - 1. úkol 01.11.2023

Žáci Ekotýmu se opět zapojili i v letošním školním roce do plnění úkolů v rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

1. úkol se zabýval otázkou plýtváním v oblasti textilního a oděvního průmyslu.

Žáci k danému tématu natočili video.

Za svou práci obdrželi nejen body do soutěže, ale také poděkování od organizátorů projektu. Prohlédněte si diplom.

Logická olympiáda 05.10.2023

Registrace do Logické olympiády 2023 skončila 30.9.2023.

Děkujeme všem za zájem, loňský rekord jsme překonali o více než 6500 účastníků.

Počet registrovaných soutěžících pro letošní rok: 101296  z 3986 škol , mezi nimi je i naše škola. 

Z Vojnovičovky se do Logické olympiády zapojuje 30 dětí. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>