bakaláři office 365 grafická verze

Aktuality

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
Změna MHD 07.12.2023

Od 1. 1. 2024 platí povinnost nástupu do vozů MHD pouze předními dveřmi. Další informace zde

Upozornění Policie ČR 28.11.2023

Policie České republiky upozorňuje na trend, který se v poslední době šíří mezi dětmi a je třeba mu věnovat pozornost.

 Prostřednictvím odkazu se můžete seznámit s doporučením pro žáky i rodiče, jak se bránit nástrahám virtuální komunikace. 

https://www.policie.cz/clanek/sprava-severoceskeho-kraje-akce-a-projekty-nastrahy-virtualni-komunikace.aspx

Informace k přijímacímu řízení 23.11.2023

Vážení rodiče vycházejících žáků, 

webové stránky k přijímacímu řízení na střední školy jsou dostupné na odkaze:

www.prihlaskynastredni.cz

Stránky jsou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří souvisí. Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi.

Příští týden - oběd č. 1 23.11.2023

Příští týden se celý týden vaří pouze obědy č.1! Všem bude přehlášeno na č.1. Kdo nechce oběd č.1, musí si oběd odhlásit.

Stávka 27. 11. 2023 22.11.2023

Stávka 27. 11. 2023 

  Vážení zákonní zástupci, milí žáci, 

oznamuji, že zaměstnanci školy se připojí ke stávce dne 27. listopadu 2023. Vzhledem k tomu, že se jedná téměř o všechny zaměstnance, bude škola uzavřena, v provozu nebude ani školní výdejna, školní družina a školní klub. Je nám líto, že Vám zákonným zástupcům tímto možná znepříjemníme jeden den, ale případné dopady všech záměrů MŠMT by znamenaly vážné ohrožení vzdělávání žáků. Stávkujeme za kvalitní vzdělávání. 

Důvodem stávky je zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy, zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024 a nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků (zejména uklízeček, kuchařek, školníků) a ostatních pedagogických pracovníků nejen v roce 2024, ale i v dalším období. 

Cílem stávky je zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly a z prostředků na platy nebyly hrazeny dávky v nemoci. 

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil: 

  • omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny při výuce cizích jazyků, informatiky a tělesné výchovy,
  • zvyšování počtu žáků ve třídách,
  • ohrožení společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • omezování volitelných předmětů,
  • omezení v pořizování učebních pomůcek.     

Vážení rodiče, děkujeme Vám za pochopení a podporu a omlouváme se za případné komplikace. 

  Obědy budou automaticky dětem 27. 11. 2023 odhlášeny.  

Za kolektiv zaměstnanců školy Mgr. Bc. Marta Maděrová, ředitelka školy 

Přílohy:

dopis školských odborů rodičům zde

logo zde

leták zde

1. místo v krajském kole soutěže T-PROFI 10.11.2023

8. listopadu se čtyři žáci z 5. A společně se studenty SPŠ Čelakovského a firmou KONE zúčastnili krajského kola soutěže T-profi, kterou již několikátý rok organizuje Okresní hospodářská komora Chomutov. Základní aktivitou bylo sestavení roboticky ovládaného modelu autíčka ze stavebnice MERKUR. Náš vítězný tým postupuje do celostátního kola, které se uskuteční na konci školního roku v Praze.

Recyklohraní - poděkování 01.11.2023

@907l

Žáci Ekotýmu se opět zapojili i v letošním školním roce do plnění úkolů v rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

1.úkol se zabýval otázkou plýtváním v oblasti textilního a oděvního průmyslu.

Žáci k danému tématu natočili video.

Za svou práci obdrželi nejen body do soutěže, ale také poděkování od organizátorů projektu.

Změna ceny obědů od 1. 1. 2024 26.10.2023

Od ledna dochází ke změně ceny oběda. Rozpis plateb podle věku strávníka najdete zde.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>