bakaláři office 365 grafická verze
Úřední deska > Bankovní spojení

Bankovní spojení

Bankovní spojení

Obědy

číslo účtu: 3783580227/0100

variabilní symbol: celé rodné číslo bez lomítka nebo přidělené EČ

specifický symbol: 7

Všechny platby musí být provedeny do 26. dne předchozího měsíce.

  

Školní elektronická pokladna

Škola má pro všechny účely (mino platby obědů) zřízen účet: 43-4322520277/0100 vedený u KB v Ústí nad Labem. Každý žák má svůj variabilní symbol, který se nebude během školní docházky měnit.

Konkrétní příklad platby:
 

číslo účtu:

částka:

variabilní symbol VS:

zpráva pro příjemce:

43-4322520277/0100

1.000,- Kč

24

Emil Nový, 1. A


Variabilní symbol dítěte VS bude platit po celou dobu školní docházky. Můžete zjistit zde.

Bližší údaje ke školní elektronické pokladně