bakaláři office 365 grafická verze
O škole > Charakteristika školy

Charakteristika školy

Jsme základní školou, jejímž zřizovatelem je město Ústí nad Labem. 

Sídlíme ve dvou budovách z roku 1965, budova ve Vojnovičově ulici je tvořena třemi propojenými pavilony, odloučené pracoviště se nachází ve Školní ulici. Kapacita školy je 600 žáků, kapacita školní družiny je 250 žáků, starší žáci mohou využít školní klub. V letošním školním roce zřizujeme dvě přípravné třídy, 15 tříd 1. stupně a 11 tříd 2. stupně.

Naše škola spolupracuje s Mensou ČR, podporujeme nadané žáky. Nově byla zřízena učebna robotiky. 

První cizí jazyk (anglický) nabízíme již od 1. ročníku, další cizí jazyk (německý a ruský) od 7. ročníku. Naší partnerskou zahraniční školou je Montessori - Schule Chemnitz.

Nabízíme řadu volnočasových aktivit v rámci školní družiny a školního klubu, např. florbal, kreativní dílna, deskové hry, basketbal, šachy,...

Škola je obklopena rozsáhlým přírodním a sportovním areálem.