bakaláři office 365 grafická verze
Projekty > Erasmus+

Erasmus+

Základní informace

97.png          116.jpg

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace je od září 2016 zapojena do tříletého projektu 2016 2019 s názvem The wonderland of languages v rámci programu Erasmus + Strategická partnerství pouze mezi školami. Tento projekt je financován z prostředků EU.

Zúčastněné země: Švédsko, Velká Británie, Česká republika, Turecko, Kréta, Portugalsko, Ibiza

Název projektu: The wonderland of languages

Sledujte i informace na Facebooku.

ZŠ Vojnovičova si vyměnila Velikonoční pozdravy s Evropou - Erasmus

115.jpg

V rámci programu Erasmus plus se již třetím rokem koná úspěšný projekt Wonderland of Languages. Žáci třetích tříd ZŠ Vojnovičova tentokrát vyráběli Velikonoční pohledy pro své kamarády z partnerských škol v Portugalsku, Řecku, Švédsku, Velké Británii, Španělsku a Turecku. Zároveň jsme obdrželi krásná přáníčka i my od nich. Tato mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností velice obohacuje všechny zúčastněné a zvyšuje motivaci našich žáků při výuce cizích jazyků.

Gabriela Vrkočová koordinátorka projektu

http://www.zsvojnovicova.cz/images/5cc6faab3f6a6/large IMG_9257.jpg

http://www.zsvojnovicova.cz/images/5cc6faa91f83b/large IMG_8979.jpg

http://www.zsvojnovicova.cz/images/5cc6faa76900f/large IMG_8978.jpg

Jak vznikala Červená karkulka?

114.jpg V rámci projektu Erasmus jsme dětem v zahraničí chtěli přiblížit některé naše oblíbené pohádky, a tak nás napadlo udělat knihu o Červené Karkulce. Nejprve jsme si společně převyprávěli celou pohádku.  Následně vytvořili myšlenkovou mapu a překreslili ji na velkou čtvrtku. Pak jsme dle metody P. Corbeta přes klíčová slova, která jsme pomocí gest ztvárňovali, pohádku zahráli. Nakonec nás napadlo vytvořit knihu. Rozdělili jsme se do malých pracovních skupin, kdy někteří malovali stěžejní scény z pohádky a jiní dávali dohromady text k obrázkům. Když byly obrázky hotovy, chronologicky jsme je seřadili a dopsali text. Poté jsme si knihu nejen prolistovali, ale hlavně společně přečetli.

http://www.zsvojnovicova.cz/images/5cc1b0075ae9f/large IMG_20190405_131654.jpg

http://www.zsvojnovicova.cz/images/5cc1af3e88a0b/large IMG_20190329_084103.jpg

http://www.zsvojnovicova.cz/images/5cc1af221da0b/large IMG_20190329_083952.jpg

http://www.zsvojnovicova.cz/images/5cc1af17e1928/large IMG_20190329_083547.jpg

http://www.zsvojnovicova.cz/images/5cc1af106d4a9/large IMG_20190329_082627.jpg

http://www.zsvojnovicova.cz/images/5cc1af0094e92/large IMG_20190410_140731.jpg

Skype s řeckými kamarády z Heraklionu

113.jpg

Dne 14. 12. 2018 se uskutečnilo již druhé skypování s dětmi z Evropy díky programu Erasmus plus. Po Švédsku bylo tentokrát na řadě Řecko - Kréta. Spojili jsme se s řeckou školou v Heraklionu a naši žáci třídy 5.A zazpívali české tradiční vánoční písně a měli veliký úspěch.
Řecké děti vytvořily orchestr a předvedly nám hru na typicky řecký nástroj lyru. Poté si sedmdesát dětí z prvního stupně naší školy vyslechlo krásné řecké nejen vánoční písně. Moc jsme si dnešní poledne užili a na všechny dolehla dojemná předvánoční atmosféra a pocit souznění s kamarády z ostrovní země.  

SKYPOVÁNÍ SE ŠVÉDSKOU ŠKOLOU - Erasmus

112.jpg

V říjnu jsme se domluvili s naší partnerskou švédskou školou Taubeskolan v Göteborgu a za pomoci p. učitelky Mimmi Gustafson jsme uskutečnili skypovou konferenci. Žáci 3.A se na skypování velice těšili. Celý týden jsme se připravovali, povídali si o projektu a Švédsku a trénovali jsme s dětmi představování a české a anglické písničky. Se svou třídní učitelkou K. Vodrážkovou děti nacvičily hudební doprovod k anglické písničce Hello Tom a zazpívaly také píseň Ach synku. Švédským dětem se naše prezentace velmi líbila a na oplátku zazpívaly oni nám jejich švédské písničky. Děti si skypování hodně užily a určitě se budeme těšit na další kontakt s našimi přáteli z ciziny, příště s řeckou školou v Heraklionu.

Moje sdílené album si můžete prohlédnout na webu: Skypování - ZŠ Vojnovičova - Taubeskolan Göteborg - Švédsko

Gabriela Vrkočová

http://www.zsvojnovicova.cz/images/5c0f989701764/large Gábina noviny.jpg

ERASMUS TÝM NA ZŠ VOJNOVIČOVA TPM5

111.jpg Ve dnech 14. - 16. 11. 2018 naši školu opět navštívili pedagogové z šesti evropských zemí projektu Wonderland of Languages v rámci setkání koordinátorů TPM5 programu Erasmus +. Návštěvu naší školy jsme zahájili její prohlídkou a podívali jsme se do jednotlivých tříd. Děti z páté třídy hostům zazpívaly v rámci hudební výchovy např. české lidové písně a společně jsme si zazpívali anglickou píseň Hallelujah. Učitelé také navštívili třídu 3.A, která se velice těšila na osobní setkání s kolegyní ze Švédska Mimmi, s jejíž třídou proběhlo v říjnu skypování. Poté se tým koordinátorů přesunul do sborovny, kde v průběhu dalších dnů probíhaly pracovní meetingy. Učitelé z evropských škol si vždy našli čas na popovídání s našimi studenty, kteří je v průběhu pobytu často vyhledávali. Jedno z dalších pracovních setkání proběhlo v Praze, aby se hosté seznámili s krásami našeho hlavního města a měli tak blíže k letišti při návratu do svých domovů. Všem se pobyt v České Republice a u nás na škole velmi líbil a velice si pochvalovali příjemnou a přátelskou atmosféru, která u nás na škole panuje.

Gabriela Vrkočová

Erasmus+ ve švédském Göteborgu

110.jpg Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace vstoupila v září 2016 do tříletého projektu 2016 2019 s názvem The wonderland of languages realizovaného v rámci programu Erasmus + Strategická partnerství pouze mezi školami. Tento projekt je financován z prostředků EU.

Projekt The wonderland of languages tedy v letošním školním roce vstupuje do svého posledního období. Učitelé ze sedmi zemí se vypravili začátkem října 2018 do švédského Göteborgu, do místní základní školy Taubeskolan. Účastníci výjezdu se ve švédské Taubeskolan seznámili s technikou práce s textem Reading class, při které žáci vstupují před, při i po čtení do pěti rolí, v jejichž duchu s příběhem pracují.

Mohou se stát VĚDMOU či VĚŠTKYNÍ  předpovídá, predikuje, pracuje se svou zkušeností i popouští uzdu fantazii, dále DETEKTIVEM  hledá a pátrá v textu, zkoumá slova i věty, hledá gramatické či mluvnické jevy, jazykové či slohové příznaky apod., UMĚLECEM  pomocí vnitřních obrazů a představ prožívá text, také REPORTÉREM  pokládá otázky, tak aby se nořil stále hlouběji do textu, a nakonec RYBÁŘEM (ve švédském originále kovboj)  všechny poznatky shrne, seskupí jako do sítě, najde klíčová slova a nejdůležitější informace, pomocí nichž je schopen obsah příběhu či textu sumarizovat.

Děti se postupně při práci textem stanou všemi těmito postavami a snaží se dle jejich zaměření pokládat správné otázky tak, aby se dobraly k podstatě textu. Formou hry se nakonec stávají ČTENÁŘEM EXPERTEM  vzniká spojením poznatků získaných všemi předchozími badateli.

Účastníci pracovního výjezdu si ve Švédsku sami vyzkoušeli pracovat s příběhem či textem pomocí těchto postav, klást náležité otázky a přemýšlet o textu stali se detektivem, věštkyní, umělcem, reportérem i kovbojem (rybářem). Mnohdy je těžší otázku správně zformulovat, než na ni odpovědět. Také viděli konkrétní práci dětí jak při čtení textu s touto metodou, tak při dramatizaci pohádkového příběhu. Hlavním námětem projektových činností je totiž práce s textem, jeho dramatizace a převyprávění do svého i cizího jazyka.

Všichni učitelé odjížděli z Göteborgu do svých domovin plni dojmů a nových inspirativních poznatků. Právě takovéto projekty přinášejí do práce kantora nové podněty, umožňují alespoň částečný odstup od pedagogické každodennosti a setkání s jinými metodami a postupy.

Mgr. Lucie Marková

109.jpg   104.jpg   108.jpg

Erasmus+

107.jpg

Ve dnech 19. 23. 2. 2018 se na naší škole uskutečnil seminář pro 21 pedagogů z šesti evropských zemí: Švédska, Velké Británie, Portugalska, Řecka, Španělska a Turecka. Tento seminář Drama as a way to work with inclusion byl zaměřen na práci s dramatickou výchovou na naší škole s ohledem na inkluzi a byl součástí společného projektu Wonderland of languages.

Erasmus tým se seznámil s metodami použití dramatické výchovy jako např. Story mapping a Walking through the story.  Zároveň se zahraniční hosté zúčastnili dvou projektových dnů:  Czechia Česko a Deskohraní a zhlédli divadelní představení žáků šestých ročníků. Pro naše hosty jsme připravili bohatý program nejen ve škole, ale ukázali jsme jim také krásy naší země v podobě Komáří Vížky, Litoměřic, Terezína či Prahu.

Všem se seminář na naší škole velice líbil a bylo dohodnuto, že vybrané děti ze všech zúčastněných zemí secvičí do příštího semináře, který se bude konat na podzim ve Švédsku, pohádku Red Riding Hoot  O Červené karkulce, tentokrát za použití nové metody Story mapping.

 Zpracovala: Mgr. Gabriela Vrkočová

Video z akce zde.

http://www.zsvojnovicova.cz/images/5a95537f21364/large er4.jpg

http://www.zsvojnovicova.cz/images/5a95537cc8b03/large er3.jpg

http://www.zsvojnovicova.cz/images/5a95537b937d3/large er.jpg

http://www.zsvojnovicova.cz/images/5a955379582f6/large er2.jpg

Žáci 7. B pracují na projektu

Děti 7. B uchvátil projekt, na kterém pracovali v rámci programu Erasmus. Moc je tvorba bavila. Žáci se naučili nová slovíčka z několika evropských jazyků, která výtvarně zpracovali, fotili, nahrávali a následně vkládali do programu kizoa a tvořili jsme video. 

Děti se tak učí zábavnou formou pracovat se slovní zásobou a zároveň pracovat s médii a tvořit samostatně videa. 

Podívejte se

zde

Erasmus + Programme Wonderland of languages Portugal 2017

106.jpg

Ve dnech 25. - 29.9. 2017 se 4 pedagogové naší školy zúčastnili projektu Wonderland of languages v rámci programu Erasmus +, který se uskutečnil v Portugalsku v městečku Vieira de Leiria. Tematicky byl program zaměřen na využití ICT a všech digitálních médií ve výuce.

V rámci školení byli pedagogové všech 7 zemí seznámeni s různými programy a inovacemi, které mohou pomoci ve výuce ICT. Též probíhalo vzájemné navazování kontaktů jednotlivých škol v  E-Twinningu. Portugalští organizátoři nás provedli několika školami v městečku Vieira di Leiria - od mateřinky po střední školu, školami soukromými i státními.  Uskutečnila se řada exkurzí, kde si všichni pedagogové prohlédli vybavení škol, práci dětí a mohli si promluvit s portugalskými kolegy. Portugalští hostitelé nezapomněli ani na bohatý kulturní program pro evropské hosty. Prohlédli jsme si např. Muzeum skla v Marinha Grande, katedrálu Batalha, hrad v Leiře, městečko Nazaré a také palác Sintra.

Na závěr celého týdne se uskutečnil celodenní výlet do hlavního města Lisabon, kde jsme měli možnost prohlédnout si katedrálu Jeronimos, historické a moderní centrum města. Program portugalského pobytu hodnotíme velmi pozitivně. Přivezli jsme si mnoho nových poznatků, spoustu důležitých kontaktů a velké množství inspirace do různých výukových hodin. 

6. A a Pie Corbett

Také třída 6. A si vyzkoušela ztvárnit text pohádky Máša a tři medvědi podle Pie Corbetta. Vznikl velmi netradiční útvar, který ale děti pobavil. Viz foto

105.jpg

Zkoušíme dle Pie Corbetta

Dnešní hodina DV v 6. C se nesla v duchu ideálů Pie Corbetta - jedná se o britského spisovatele a dramatika, dále lektora vzdělávání. Jeho přístup k psaní a vzdělávání se často uplatňuje v britských základních školách. Text i mluvený projev si děti doplní řadou gest. Děti z 6. C si takto připravily pohádku Máša a tři medvědi. Jedná se o další aktivitu do projektu Erasmus. Obdobně pracují i další 6. třídy.

Foto zde

103.jpg

Řecké setkání

100.jpg

Další výjezd v rámci projektu Erasmus se konal začátkem května do Řecka. Opět se sešli zástupci všech zúčastněných zemí: Češi, Řekové, Portugalci, Španělé, Angličané, Švédové a Turci. Za naši školu tentokrát cestovaly Gabriela Vrkočová a Kamila Nováková. V průběhu pobytu jsme se dozvěděly mnoho zajímavého o řecké kultuře a řeckém vzdělávacím systému. Zajímavostí byla výroba květinových věnců a ozdob během pondělí 1. května.

Výrazně nás zaujala návštěva místní spřátelené školy, kdy jsme pozorovaly výuku anglického jazyka i jiných předmětů, prohlédly jsme si různé učebny výukových předmětů i výpočetní techniky. Určitě závidíme čtvrtletní letní prázdniny, které řeckým dětem začínají už v polovině června.

Řecké děti s námi hovořily plynnou angličtinou, popisovaly své dopisování s českými kamarády a s velkou srdečností převzaly další dopisy od našich dětí, které jsme jimpředávaly. Na oplátku pro nás měly připravené překvapení. Zazpívaly nám několik písniček a po ukázce tanců jsme se zapojily i my, vyzkoušely jsme si jeden z místních tanců, naštěstí jen pomalejší verzi.

Zároveň jsme měly možnost setkat se se zástupci řeckých rodičů, kteří pro nás připravili pohoštění - ukázku tradičních řeckých jídel. Obyvatelé řeckého ostrova Kréta na nás působili jako dobrosrdeční a obětaví lidé, kteří chtějí svou domovinu ukázat v co nejlepším světle.

Prohlídka Knossu a následná přednáška v muzeu - jako praktické ukázky, jak zvýšit zájem o dějiny starověkého světa - byly vrcholem našeho pobytu. Vidět na vlastní oči opravdové historické předměty z dávných dob bylo úžasné.

Setkání ve slunném Řecku bylo příjemné, loučení těžké. Teď se těšíme na další schůzku, tentokrát v Portugalsku.

Weebly

Pro tento mezinárodní projekt byly vytvořeny společné stránky pro všechny zúčastněné strany. Zde si můžete prohlédnout výsledky jednotlivých mezinárodních aktivit, výrobky žáků apod. Sledujte zde.

Výjezd do Velké Británie Erasmus +

V rámci projektu  The wonderland of languages  Erasmus +, což je strategické partnerství  mezi školami v různých evropských státech,  vyrazili ve dnech 19. 25. 2. tři učitelé naší školy do Velké Británie. Spolu s učiteli z Kréty, Portugalska, Švédska, Ibizy a Turecka absolvovali řadu seminářů týkajících se vzdělávání ve Velké Británii, navštívili školu Cobden v Loughbourough, podívali se do hodin, seznámili se s technikou Storytelling and story-making od Pia Corbetta, tuto techniku si vyzkoušeli i v mateřském jazyce. Projekt je zaměřen na pohádky jako prostředek vzájemného dorozumívání.

Výjezd byl velmi přínosný, učitelé se podělili o zkušenosti ve vzdělávání ve svých zemích, seznámili se s novými technikami, přístupy a metodami.

Učitelé prezentovali naši školu v zahraničí, představili dramatizaci Máša a tři medvědi, získali kontakty na žáky ze spřátelených škol k vzájemnému dopisování. Spolupráce umožní rozvoj vzájemné komunikace a navázání mezinárodních přátelství.

Fotografie zde.    

Představení pro spolužáky

V pátek 17. 2. od 9 hodin si šesté třídy a nepovinná dramka připravily ukázku svých dramtickcých vystoupeních na téma Máša a tři medvědi. V roli publika se ukázaly děti z prvních a druhých tříd a také děti z 5. C. Představení bylo zajímavé a na konci nechyběl potlesk.

Foto

Video

98.jpg   101.jpg

Šestky nacvičují

Erasmus: Máša a tři medvědi

Šesté třídy nacvičují v rámci dramatické výchovy představení Máša a tři medvědi, které připravujeme do projektu Erasmus. Každá ze zapojených evropských škol svým vlastním způsobem zpracovává stejnou pohádku a na sdílených nahrávkách si je pak porovnáme. Naše tři šestky se tématu ujaly každá po svém máme tak klasické zpracování, parodii i pantomimu. Svoji verzi nacvičují i děti z nepovinné DV Medvídek Míša a tři Máši. Jednotlivá představení nafilmujeme a také v pátek 17. 2. Předvedeme v našem kinosále mladším spolužákům.

Mgr. Lucie Marková

video 6. A

video 6. B

video 6. C

Šesté třídy nacvičují v rámci dramatické výchovy představení Máša a tři medvědi, které připravujeme do projektu Erasmus. Každá ze zapojených evropských škol svým vlastním způsobem zpracovává stejnou pohádku a na sdílených nahrávkách si je pak porovnáme.

Více u třídy:

6. A

6. B

6. C

Výměna vánočních a novoročních přání

102.jpg

V rámci prvních aktivit spolupráce mezi jednotlivými zeměmi došlo k výměně přání mezi dětmi zúčastněných zemí. První práce byly vytvořeny na Krétě.

99.jpg

Další pohlednice se rozesílají z Čech - z Ústí nad Labem.

Wonderland of languages

Naše škola měla jako jedna z mála to štěstí, že byla zařazena do projektu skupiny evropských škol  - do programu Erasmus +, který je financován z prostředků EU. Naše partnerské školy jsou ve Švédsku, Velké Británii, Turecku, Portugalsku, na Krétě a na Ibize. Koordinátoři a učitelé všech zemí se budou pravidelně během tří let setkávat na seminářích a mezinárodních setkáváních a budou si vyměňovat zkušenosti, učit se společně novým zajímavým metodám výuky a plánovat četné aktivity zaměřené na komunikaci dětí, hlavně v podobě pohádky a hry.

V lednu 2016 se jako zástupce naší školy zúčastnila Gabriela Vrkočová ve švédském Göteborgu jednání se zástupci Velké Británie, Švédska a Turecka, kde všichni společně vytvořili projektovou žádost, která byla na konci srpna podpořena komisí EU. V listopadu se koordinátoři všech zúčastněných zemí opět sešli ve Švédsku a začala intenzivní spolupráce. Do projektu budou zapojeny stovky dětí a učitelů. Spolupráce umožní rozvoj vzájemné komunikace a výměnu zkušeností mezi školami na různých úrovních i navázání mezinárodních přátelství. Projekt se zaměřuje na pohádky jako prostředek vzájemného dorozumívání a dětem blízkou možnost sdělovat své myšlenky a názory a vzájemně se poznávat. Protože jsou právě pohádky ve všech zemích u dětí velice oblíbené, umožňují zajímavou formou srovnávat pohled na známé dětské příběhy mezi jednotlivými zeměmi.
Před Vánocemi děti všech zúčastněných zemí nakreslily a vytvořily vánoční pohlednice, které byly rozeslány všem partnerským školám. Děti, které si chtěly dopisovat s kamarády ze zahraničí, připsaly zároveň svou adresu nebo mail, tím byl navázán konkrétní mezinárodní kontakt mezi dětmi a vznikla tak nová kamarádství.
V únoru se bude konat šestidenní seminář v Anglii, jehož se zúčastní spolu s koordinátorem školy další dva učitelé naší školy. Získané poznatky budou poté učitelé přinášet do své původní školy a následně secvičovat s dětmi v rámci dramatické výchovy nová divadelní představení, která jsou dalším výstupem projektu.
Už se na spolupráci všichni velice těšíme.


Koordinátor ZŠ Vojnovičova: Mgr. Gabriela Vrkočová