bakaláři office 365 grafická verze
Aktuality > MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Na základě informací MŠMT k vydání mimořádného opatření MZ ČR ze dne 22. 2. 2021 sdělujeme, že do dne 28. 2. 2021 lze místo níže uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Od 29. 2. 2021 se musí ve školách používat respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN95) nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC.

Výjimka se vztahuje na osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu. A dále na strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin, pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.