bakaláři office 365 grafická verze
Aktuality > ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLY OD 12. 4. 2021 DO ODVOLÁNÍ

ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLY OD 12. 4. 2021 DO ODVOLÁNÍ

Vážení zákonní zástupci, dle usnesení vlády ČR, kdy dochází k postupnému návratu žáků do škol, bude provoz v naší škole probíhat takto:

VÝUKA

12. 4. 2021 16. 4. 2021 (dále liché týdny) prezenční výuka žáků ve škole:

 přípravná třída

·       1. B

·       2. B

·       2. C

·       3. A

·       3. C

·       4. A

·       4. C

Distanční výuka žáků z domova:

ostatní třídy 1. stupně

·       třídy 2. stupně

19. 4. 2021 23. 4. 2021 (dále sudé týdny) prezenční výuka žáků ve škole:

·       přípravná třída

·       1. A

·       1. C

·       2. A

·       3. B

·       4. B

·       5. A

·       5. B

·       5. C

Distanční výuka žáků z domova:

·       ostatní třídy 1. stupně

·       třídy 2. stupně

V dalších týdnech je rotace ve stejném režimu.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Leták pro rodiče zde. Leták pro žáky zde

Zhlédněte návodné video.  Video pro Singclean zde.

Testování dětí a žáků bude realizováno v pěti testovacích místech ve dnech pondělí a čtvrtek použitím LEPU testů. Od 29. 4. se testuje testy Singclean. Děti se sejdou na označených stanovištích v daných časech a postupně s asistentem pedagoga budou přecházet do testovacího prostoru. Prosíme o dodržování stanovených časů. 

Příchody do školy

od 12. 4. 2021

(dále liché týdny)

od 19. 4. 2021

(dále sudé týdny)

přípravka      

7:20

přípravka

7:20

1.B                

7:20

1.A

7:20

2.B

7:20

1.C

7:40

2.C

7:40

2.A

7:20

3.A

7:40

3.B

7:40

3.C

7:30

4.B

7:20

4.A

7:40

5.B

7:40

4.C

7:40

5.C

7:40

5.A 

7:40

Neinvazivní testy z přední části nosu slouží k samotestování. Pokud dítě nebude schopno se otestovat samo, bude otestováno za pomoci zaměstnance školy.

Testovat se nemusí pouze tyto osoby:

a)     na základě laboratorně potvrzeného prodělání onemocnění COVID 19 (od pozitivního testování neuplynulo více než 90 dní)

b)     s negativním PCR testem nebo negativním POC antigenním testem, který nesmí být starší 48 hodin

c)     které byly očkovány a od aplikace 2. dávky uplynulo nejméně 14 dní.

Pokud bude výsledek testu pozitivní, bude škola kontaktovat zákonného zástupce, který si své dítě bezodkladně vyzvedne. Zákonný zástupce obdrží od školy potvrzení o pozitivním výsledku testu a následně bude kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost.

V případě, že se žák neúčastní testování, nemá možnost zapojit se do prezenční výuky, jeho absence bude považována za omluvenou (jako v případě nemoci). Žákovi bude zadávána samostatná práce, kterou odevzdá z domova.

Žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školní jídelny).

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní družina je v provozu od 6:30 17:00 hod. pouze pro děti přípravné třídy a pro žáky 1. až 3. ročníků.

Z důvodu zajištění organizace bezproblémového testování a bezpečnosti žáků jsou možné v den testování (PO a ČT) příchody do školní družiny pouze v časech 6.30, 6.45 a 7.00 hodin. Příchod do školní družiny bude v těchto dnech vchodem do tělocvičny, kde si žáky převezmou asistenti pedagoga a po otestování je odvedou do svých družin.

V ostatních dnech (ÚT, ST, PÁ) je místem příchodu a odchodu z družiny:

přípravná třída a 1. C ulice Školní Paprsek

1. A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C hlavním vchodem do budovy ZŠ Vojnovičova (prostory školní družiny a 1. stupně).

STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna - výdejna je v provozu pro žáky prezenční výuky od 11.30 13.00 hod. 

Pro žáky na distanční výuce bude umožněn výdej stravy do jídlonosičů v čase od 13.15 13. 45 hodin. Pokud Vaše dítě bude daný týden ve škole (prezenční výuka) má zajištěný oběd. V případě nezájmu o oběd je nutné jej odhlásit vždy do pátku do 10.00 hodin. Při distanční výuce si oběd přihlašujete sami.  

Mimořádné opatření vlády k rozvolnění 1. fáze nástupu žáků do škol zde 

Prosíme, prostudujte a v případě nejasností nás kontaktujte.    

Děkujeme za pochopení a spolupráci.                                                                     

                                                                          Vedení školy ZŠ Vojnovičova