bakaláři office 365 grafická verze
Aktuality > ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLY OD 17. 5. 2021

ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLY OD 17. 5. 2021

Vážení zákonní zástupci, dle usnesení vlády ČR, kdy dochází k postupnému návratu žáků do škol, bude provoz v naší škole probíhat takto:   

  ORGANIZACE VÝUKY 

První stupeň prezenční výuka ve všech ročnících (1. až 5.) včetně přípravné třídy bude probíhat v běžném režimu (v 7:40 hod. otevření školy)
Druhý stupeň - střídání prezenční a distanční výuky v týdnu od 17. 5. do 21. 5. 2021 

Prezenční výuka žáků ve škole: 6. a 9. ročníky v 7:40 hod. otevření školy   

Distanční výuka z domova: 7. a 8. ročníky 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 

Testování dětí a žáků prezenční výuky bude probíhat ve svých kmenových třídách na začátku 1. vyučovací hodiny.   

1. stupeň - pondělí 2. stupeň - pondělí a čtvrtek   

Testování dětí a žáků školní družiny bude probíhat při příchodu do školní družiny. Prosíme, přiveďte své děti do ranní školní družiny nejpozději do 7:15 hod.   

Testovat se nemusí pouze tyto osoby: 

  a)     na základě laboratorně potvrzeného prodělání onemocnění COVID 19 (od pozitivního testování neuplynulo více než 90 dní) 

  b)     s negativním PCR testem nebo negativním POC antigenním testem, který nesmí být starší 48 hodin 

c)     které byly očkovány a od aplikace 2. dávky uplynulo nejméně 14 dní.   

Pokud bude výsledek testu pozitivní, bude škola kontaktovat zákonného zástupce, který si své dítě/žáka bezodkladně vyzvedne. Zákonný zástupce obdrží od školy potvrzení o pozitivním výsledku testu a následně bude kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost. V případě, že se žák neúčastní testování, nemá možnost zapojit se do prezenční výuky, jeho absence bude považována za omluvenou (jako v případě nemoci). Žákovi bude zadávána samostatná práce, kterou odevzdá z domova.   

Žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školní jídelny).  

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ   Školní družina a školní klub budou probíhat již v běžném režimu. 

Školní družina je v provozu od 6:00 7:40 hod. a od 11.30 17.00 hod. 

Školní klub je v provozu od 12.30 15.30 hod. STRAVOVÁNÍ   

Školní jídelna - výdejna je v provozu pouze pro žáky prezenční výuky od 11.30 14.00 hod.   

Pro žáky na distanční výuce již nebude z organizačních důvodů umožněn výdej stravy do jídlonosičů. Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021 zde   Děkujeme za pochopení a spolupráci                                                                                               

                                                                                                                                                             Vedení školy ZŠ Vojnovičova