bakaláři office 365 grafická verze
Aktuality > ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLY OD 24. 5. 2021

ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLY OD 24. 5. 2021

ORGANIZACE VÝUKY

Od 24. 5. 2021 probíhá výuka prezenčně ve všech ročnících (1. až 9.) včetně přípravné třídy.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Testování dětí a žáků bude probíhat v kmenových třídách na začátku 1. vyučovací hodiny vždy v pondělí. Testování dětí a žáků školní družiny bude probíhat při příchodu do školní družiny. Prosíme, přiveďte své děti do ranní družiny nejpozději do 7.15 hod.

V případě, že se žák neúčastní testování, nemá možnost zapojit se do prezenční výuky, jeho absence bude považována za omluvenou (jako v případě nemoci). Žákovi bude zadávána samostatná práce, kterou odevzdá z domova.

 Žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školní jídelny).

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní družina je v provozu od 6:00 do 7:40 hod. a od 11.30 do 17.00 hod.

Školní klub je v provozu od 12.30 do 15.30 hod.

STRAVOVÁNÍ

 Školní jídelna - výdejna je v provozu od 11.30 do 14.00 hod.

 Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021 zde

 Děkujeme za pochopení a spolupráci.

                                                                                           Vedení školy ZŠ Vojnovičova