bakaláři office 365 grafická verze
Aktivity > Pohádkový den

Pohádkový den

438.jpg Po celoročních společných setkáních našich tříd jsme se rozhodli uspořádat poslední zajímavé dopoledne pro naše druháky. Na rozloučenou před letními prázdninami jsme připravili Pohádkový den. Všichni jsme přišli v maskách. Uspořádali jsme na osmi pohádkových stanovištích různé úkoly, které děti plnily a dostaly na kartičku body. Poté pohádkový průvod masek prošel celé sídliště Všebořice. Před vyhodnocením jsme si zatancovali a zazpívali při různých pohádkových písničkách.

439.jpg Dětem se toto pohádkové dopoledne líbilo, důkazem toho byl nadšený jásot při každém splnění úkolu, či tanci a zpěvu. Z toho jsme měli radost i my osmáci. Těšíme se na další rok, kdy v této patronaci chceme pokračovat.

Za 8.C Veronika Svatková

440.jpg