bakaláři office 365 grafická verze

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky: www.zsvojnovicova.cz

Další formáty

Na tomto webu mohou být dokumenty ke stažení, které obvykle bývají kompatibilní s určitou aplikací, ale nelze je zobrazit přímo ve webovém prohlížeči.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 12.09.2022. Prohlášení bylo revidováno dne 12.09.2022.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Kontakt na správce obsahu

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

Vojnovičova 620/5

+420 475 669 141

zsvojnovicova@zsvojnovicova.cz

Kontakt na technického provozovatele

J.M.Post

+420 603 478 948

ustipost@ustipost.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

pristupnost@mvcr.cz