bakaláři office 365 grafická verze
Aktivity > Sběr papíru

Sběr papíru

SBĚR PAPÍRU

Pro nevýhodné podmínky odkupu papíru není naplánován termín školního sběru

Koná se na asfaltovém hřišti školy. Žádáme o důkladné vytřídění papíru a kartonu (vykupují se zvlášť).

Nejbližší termín: bude upřesněn, a to zvlášť kartonu a novinového papíru

První den: 14 až 17 hodin

Druhý den: 6.30 až 8 hodin

Ve stejnou dobu budou na sběrovém místě umístěny červené popelnice na drobný elektroodpad (kulma, nabíječka, žehlička, varná konvice, rádio, ) a zelená krabice na použité baterie. Budeme rádi za přispění do sběrové kampaně Recyklohraní, kde jsme zapojeni již několik let.

Recyklohraní je školní recyklační program, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií

a použitých drobných elektrozařízení.

Děkujeme za spolupráci

Hodnocení posledního sběru papíru:

Nejlepší sběrači

Celkové vyhodnocení

Pořadí tříd