bakaláři office 365 grafická verze
Aktivity > Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

623.jpg
Ve čtvrtek 16. února 2023 se v kinosále naší školy sešli recitátoři a recitátorky poezie ze tříd druhého stupně, konalo se tu totiž školní kolo recitační soutěže. Všichni se snažili, připravené básně a texty přednesli s největší snahou a citem. Tréma si však také vyžádala svoji daň, přesto porota složená z našich učitelek českého jazyka neměla vůbec jednoduché rozhodování o vítězi, který postupuje do okresního kola. Poděkování a uznání však patří všem zúčastněným.