bakaláři office 365 grafická verze
Projekty > Školní Pébéčko

Školní Pébéčko

Pojem Školní Pébéčko - participativní rozpočtování školy - si klade za cíl prakticky seznámit žáky s demokratickými procesy, podnítit jejich kreativitu a aktivitu, podpořit jejich vzájemnou spolupráci a dialog s učiteli i vedením školy. Téma projektu je zlepšení prostředí školy v budově i okolí.

Projekty mohou být z jakékoliv oblasti a musejí přispívat ke zlepšení prostředí a klimatu na škole.

  • soutěžit budou třídy od čtvrtého do devátého ročníku
  • do termínu projektu pracujte se třídou na možných tématech (navrhněte i finanční rozpočet do 45 ooo Kč)
  • v projektovém dni pak budete mít 2 - 3 hodiny na vypracování materiálů k následné prezentaci (papírová, či počítačová verze)
  • prezentace tříd proběhne ve stejný den po velké přestávce v kinosále.

Komise rozhodne o nejrealizovatelnějším návrhu. Ostatní vhodné návrhy budou uloženy u vedení školy k další možné realizaci.

V komisi bude zástupce zřizovatele, vedení školy, ekonomka školy a další přizvané osoby.

Projekt budeme realizovat 25. 10.