bakaláři office 365 grafická verze
Aktivity > Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

615.jpg 614.jpg Tři králové - Kašpar, Melichar a Baltazar dle prastaré tradice K+M+B mají přinést do obydlí klid. V tento den začíná masopust a v novodobé historii se v některých rodinách odstrojuje právě v tento čas vánoční stromeček. Na naší škole jsme si tento svátek připomněli Tříkrálovou sbírkou pro oblastní Charitu ČR. Naše škola se do této dobročinné aktivity zapojuje již tradičně a pravidelně. Získané peněžní prostředky se používají na zlepšení a zkvalitnění školních i mimoškolních aktivit pro děti. 

 Tříkrálová sbírka patří mezi největší dobročinné sbírkové akce v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků - mezi nimi i naše škola, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun (v roce 2020 to bylo přes 130 milionů, za celou dobu existence sbírky už 1,5 miliardy korun). I u nás se děti v kostýmech bájných králů vydaly se zapečetěnými kasičkami do tříd a mezi dětmi i zaměstnanci školy vybraly finanční prostředky, jež budou využity na pomoc potřebným. Všem štědrým dárcům děkujeme.