bakaláři office 365 grafická verze
Aktivity > Vědci do škol - Ústav pro jazyk český

Vědci do škol - Ústav pro jazyk český

274.jpg V rámci páteční (14. 5.) distanční výuky si žáci deváté třídy mohli popovídat s jazykovědkyní Lucií Jílkovou, která se ve svém vstupu věnovala tématu fonetiky, současné mluvené češtině a češtině v médiích. Dozvěděli se zajímavosti z pravidel správné výslovnosti, vzpomněli si na nejčastější chyby a pochopili, s jakým problémem se na tuto instituci můžou obrátit. 

276.jpg V pondělí (17. 5.) distanční výuku osmé třídy zpestřila Kamila Smejkalová se svým programem o jazykové poradně. Zamysleli jsme se nad otázkou, zda je čeština zbytečně složitá, a seznámili se s nejčastějšími dotazy, se kterými se lidé na poradnu obracejí. Zajímavé příklady jsme probrali, vysvětlili, občas se i podivili nad některými tvary. Někteří z nás si i dost potrápili hlavu opravou špatně stylizovaných vět a zjistili, že některé věty prostě správně zapsat nejde.

 Všem zúčastněným děkujeme za ochotu vzdělávat naše žáky. 

Další informace o akci: https://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/aktuality/Po-vpadu-vedcu-do-vyuky-je-velka-poptavka.-Hodinu-zpestrili-uz-ve-stovkach-skol/

Pro řešení svého jazykového problému můžete využít tento odkaz: https://dotazy.ujc.cas.cz/