bakaláři office 365 grafická verze
Aktivity > Vzkaz v lahvi

Vzkaz v lahvi

516.jpg RECYKLOHRANÍ

Žáci prvních a druhých tříd se zapojili do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Prvním úkolem bylo vytvořit vzkaz a udělat pokus, proč je důležité PET láhve třídit a recyklovat. Nejprve žáci společně shlédli video- Proč třídíme PET láhve. Potom nastala diskuse nad tématem a nakonec se pustili žáci společně do vytváření vzkazu.

PET LÁHVE DOBRÝ SLUHA ZLÝ PÁN TŘIĎTE, RECYKLUJTE

Pokus byl, proč správně plastové láhve sešlapávat, než se vloží do žlutého kontejneru.

Poděkování naší škole od projektu RECYKLOHRANÍ zde