bakaláři office 365 grafická verze

Aktivity

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>
ČEPS´CUP Florbal - krajské kolo 27.1. 2022 30.01.2022

Letošní krajské kolo se odehrálo v Městské sportovní hale v Chomutově. Vlastní turnaj začal v plánovaných 9:30. Mnoho týmů se vzhledem k pandemické situaci odhlásilo, a tak byl turnaj časově i silově méně náročný než v předchozích letech. Ač bylo týmů i zápasů významně méně, naši reprezentanti si turnaj rozhodně užili a vydali se ze všech sil. Vybojovali krásné 3. místo v krajském kole soutěže.

Za bojovnost a týmového ducha patří našim devíti reprezentantům VELKÝ DÍK !!! 

Záznam můžete zhlédnout na adrese: www.ceskyflorbal.cz/zakladniskoly

Šachový úspěch 21.01.2022

Okresní a krajský přebor v šachu žákovských družstev 

 V pondělí 17.01.2022 se v ústeckém DDM konalo okresní kolo v šachu žákovských družstev. V této soutěži nás reprezentovala  dvě družstva, jedno v kategorii prvního stupně a druhé v kategorii druhého stupně. Osm vyslaných šachistů předvedlo excelentní výkon. 

Poprvé v historii naší školy se jim povedlo postoupit do krajského kola v obou kategoriích z prvního místa.

 Velký úspěch naší školy zajistili naší žáci i na krajském šachovém turnaji. Družstva obou stupňů postoupila do nejvyšší soutěže tedy na republiku!  

Druhý stupeň soupeře doslova převálcoval. Naši žáci v konkurenci dalších 7 týmů 24 partií vyhráli a 4 partie prohráli. Za tento historický úspěch našeho druhého stupně můžeme poděkovat pěti našim žákům. 

Děkujeme za reprezentaci naší školy a moc gratulujeme žákům, dík si zaslouží i pan učitel David Hozda. 

Remobil 10.01.2022

V období ledna vrcholí sběrová kampaň REMOBIL. Akce probíhá u nás na škole od 15. 12. 2021 do 31. 1. 2022. Sběrný box je umístěn na recepci, letáky jsou umístěny na vývěsních  místech školy. Další informace zde

Pythagoriáda 15.12.2021

Pythagoriáda je matematická soutěž pro žáky šestých až devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Každé zadání sestává z patnácti úloh na prostorovou představivost a logické uvažování. Aby řešitel byl úspěšný, musí mít 10 a více bodů. Ze školních kol mohou žáci postoupit do okresních, a následně až do krajských kol. Při této soutěži se nepoužívají tabulky ani kalkulačky.

Okresní kola proběhla 7. prosince 2021. Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v České republice se konala okresní kola ve všech krajích ČR elektronickou formou bez nutnosti osobního setkávání žáků z různých škol. Žáci  soutěži ve svých domovských školách pod dohledem svého vyučujícího a prostřednictvím videokonference, také pod dohledem organizátora okresního kola.

Do okresního kola z naší školy postoupili a školu reprezentovali tři žáci. Klukům za reprezentaci děkujeme a k výsledkům v okresním kole (3., 19. a 27. místo) gratulujeme. Přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Talenty pro firmy T-PROFI 11.11.2021

  Žáci 5. A se mohou pochlubit velkým úspěchem. 10. listopadu se v Chomutově účastnili 6. ročníku soutěže, kterou pořádá Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje. Tři naši páťáci tvořili spolu se třemi středoškoláky SPŠST Čelakovského 5 soutěžní pracovní tým. Během dne pracovali s montážním návodem, vybírali vhodné součástky, montovali model ze stavebnice Merkur a netrpělivě čekali na posouzení svého výtvoru při odpoledním vyhlášení výsledků. Za druhé místo jim moc gratulujeme.

Výhra v Abecedové výzvě 15.10.2021

Letošní šesté třídy se v září zúčastnily výjezdové akce Deštník. Do svého programu zařadily i Abecedovou výzvu- soutěž, ve které se plnily úkoly v přírodě a jejíž smysl spočíval zejména v zábavném trávení času v přírodě. Protože žáci úkoly v přírodě splnili velice pěkně, obdržela naše škola poděkování a drobnou výhru. Tato roztomilá cena nás moc potěšila a je pro nás připomenutím společně stráveného času s dětmi v okolí Srbské Kamenice. 

Za pedagogické pracovníky 6. tříd Mgr. Kateřina Frišová

Evropský týden udržitelného rozvoje Učíme se venku 08.10.2021

 V úterý 21. 9. měla naše třída projektový den.                                                                                       Proč?                                                                                                                                         

 Paní učitelka nás seznámila s Evropským týdnem udržitelného rozvoje, který probíhá v týdnu od  20. 9. do 26. 9. Co to je? Jednoduše, jak se chovat a jak   spravovat naše přírodní a kulturní bohatství, tak aby se zachovalo těm, kteří přijdou po nás. V první hodině jsme se seznámili se 17 cíli udržitelného rozvoje do   roku 2030. V besedě jsme společně diskutovali, jak konkrétně změnit způsob našeho života.                        

Žáci 5. A a třídní učitelka - Téma dalších hodin bylo: Příběhy stromů.                                                                        

Rozdělili jsme se do skupin. Na známém místě (pozemku školy) jsme si vybrali pro nás zajímavý strom. Udělali jsme frotáž jeho kůry, nasbírali jeho přírodniny (větévky, plody, listy). Ve třídě jsme pomocí encyklopedie vyhledali zajímavosti o našem stromě. Z přírodnin jsme vytvořili obrázek a vymysleli komiksový příběh stromu. Na konci vyučování každá skupina udělala prezentaci svého stromu.                                                                      

Den jsme si užili a taky jsme se něco nového dozvěděli. Jak jsme si to užili,  posuďte sami!

                                                                                                          

 Třída 4. A pracovala na projektu, který se týkal právě Evropského týdne udržitelného rozvoje. Nejprve jsme si s žáky povídali o tom, co je poselstvím tohoto     týdne,   následovala diskuze o ekologii obecně a také o třídění. Poté měli žáci ve skupinách

  za úkol zpracovat plakát o určitém stromu, který si vybrali ze školní zahrady, kterou jsme později navštívili. Skupiny si nasbíraly v areálu školy přírodniny   příslušného stromu (kůru, listy, klacíky) a ve třídě z nich vytvořily obrázek. Plakát byl doplněn o příběh stromu, který si každá skupina vymyslela a v několika   krocích namalovala, poté si žáci vyzkoušeli frotáž kůry a v neposlední řadě napsali krátký text o svém stromu. 

Všechny děti se shodly na tom, že je projekt a aktivity s ním spojené bavily, a jsou rády, že se dozvěděly zase něco více o životním prostředí. 

Sportovní kurzy 30.09.2021

Nabídka sportovních kurzů pro školní rok 2021/2022:

1. LYŽAŘSKÉ KURZY

Lyžařský výcvikový kurz (LVK) I. TELNICE 

(příměstský kurz s lyžařským výcvikem pro děti 2. - 5*.tříd) 14. - 18. únor 2022, cena: 2.400,- až 2.600,- Kč

Lyžařský výcvikový kurz (LVK) II. TELNICE 

(příměstský kurz s lyžařským výcvikem pro děti 4*. - 9. tříd) 28. únor - 4. březen 2022, cena pro žáky II. st.: 2.600,- Kč až 2.800,- Kč (pro žáky 4. a 5. tříd = I. st.: 2.400,- až 2.600,- Kč)

*specifikum pro žáky 4. a 5. tříd mohou si vybrat termín. Pokud by vyhovovaly termíny oba, prosím o tuto informaci, přiřadíme dle počtu přihlášených, aby se co nejefektivněji naplnily oba kurzy.

Kurzy letos organizujeme příměstsky, protože majitelé Chaty u Kostela v Příchovicích objekt prodali.

2. TURISTICKÝ VODÁCKÝ KURZ  (pobytový kurz ve Vojkovicích nad Ohří pro žáky z II. stupně = 6. - 9.tříd - spaní v kempu ve stanech, termín: 12. - 17. červen 2022, cena: 3.400,- až 3.600,- Kč.

  • Kurzu se mohou zúčastnit pouze děti bez vážných kázeňských postihů  Při závažném porušení pravidel kurzu a školního řádu musí být účastník z akce vyřazen bez nároků na vrácení nevyužitého kurzovného (v případě pobytového turistického - vodáckého kurzu si zákonní zástupci na vlastní náklady musí pro takové své dítě dojet). Děkuji za pochopení.  


Způsob přihlášení na sportovní kurzy 

  • VÝHRADNĚ na e-mail:   hajek.ohviceboj@seznam.cz (POZOR: přihlašování na jakýkoli jiný e-mail, prostřednictvím sms, telefonickým hovorem či osobně nebude akceptováno)
  • Start přihlášek: středa 13.10. 2021 v 19:00 (přihlášky došlé dřívějšího data či před 19:00 nebudou akceptovány - ani např. v 18:59)
  • DŮLEŽITÉ: Do PŘEDMĚTU přihlašovacích e-mailů prosím pište údaje ve tvaru:   název kurzu, jméno, příjmení dítěte a třída - například tedy:   LVK - I TELNICE, Karel Vomáčka, 8.D
  • jeden e-mail = 1 dítě, nelze přihlásit jedním e-mailem 5 spolužáků či kamarádů (výjimkou jsou sourozenci, zde možno přihlásit prostřednictvím jednoho e-mailu dítě z I. stupně na Telnici na LVK - I, staršího sourozence z II. stupně na Telnici na LVK-II a zároveň dítě z II. stupně na Vodák)
  • Při odhlášení z kurzů hrozí storno, zálohy objektům a další zálohové platby musí škola odesílat již před konáním akce.
  • Podrobnější informace budou zaslány zákonným zástupcům prostřednictvím e-mailů zadaných v matrice, prostřednictvím pošty přes Komens a zveřejněny budou též na nástěnce v Bakalářích.

Mgr. Josef Hájek (organizátor sportovních kurzů při ZŠ Vojnovičova)

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>