bakaláři office 365 grafická verze

Aktivity

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>
Sněhuláci pro Afriku 13.04.2021

Naše škola se prostřednictvím Mgr. Lenky Lehké a jejích žáků zapojila do pravidelné akce Sněhuláci pro Afriku. i přes covidovou problematiku nezůstáváme hluší ke globálním problémům a vedeme děti k ochraně životního prostředí. Informace o akci: http://www.snehulaciproafriku.cz/stranky/45-o-nas

Výlety s Cepíkem 29.03.2021

Centrum podpory zdraví, z.ú. vás zve na výlety do přírody. Nápady na výlety vznikly už v období prvního lock-downu, jsou určeny pro rodiny jako inspirace na víkendy. Inspiraci najdete zde

Listování 19.03.2021

V rámci nabídky scénických čtení Listování, kde nejen autoři představují své knihy mladým čtenářům, jsme prostřednictvím MAP II pročetli pár stránek z knížky Jak být klukem | Jak být holkou od dvojice autorů - Jamese Dawsona a Hayley Longové - v úpravě od Lukáše Hejlíka. Žáci se z domova přihlásili do knihovny k Lukáši Hejlíkovi, který nám se svou kolegyní přiblížil, co od knížky čekat. Děkujeme za zpestření distanční výuky a těšíme se na další spolupráci.

Srdce zdravotníkům 18.03.2021

Ze zajímavých nabídek jsme se rozhodli zapojit do akce Srdce zdravotníkům, která spočívá v tom, že děti v rámci distanční výuky výtvarné výchovy nakreslí srdce (minimální formát A4, maximální A3). Svůj obrázek žáci donesli ve stanovený čas do školy, před hlavním vchodem vhodili do schránky. 

142 obrázků teď zdobí autobusy a trolejbusy, které projíždějí Ústím nad Labem, dalších 11 je vystaveno v prostorách Krajské zdravotní.

Prostřednictvím akce Dopravního podniku města Ústí nad Labem i naše škola děkuje všem zdravotníkům za jejich práci.

H A S Í K - Preventivně výchovný program 31.10.2022

Žáci 1. a 2. tříd plní prevenci v praktické oblasti požární ochrany dětí a obyvatelstva

Velký důraz v tomto projektu je kladen na použití názorných pomůcek a využití preventivně výchovných materiálů, které si děti přinesou domů. Tyto materiály poslouží jako zdroj informací pro rodiče, kteří se takto nepřímo zapojí do programu preventivně výchovné činnosti. Naši nejmenší školáčci navštíví stanici jednotky PO s prohlídkou a ukázkou hasičské techniky a dále se dozvědí:

Kdo to jsou hasiči, jak je poznáme, co je jejich práce                                                                                   

Co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání a nebezpečí jejího zneužití                                                                                                                                                         

Jak správně nahlásit požár                                                                                                                                            

Který oheň je "dobrý" a který oheň je "zlý" (proměna dobrého ohně ve zlý)                                       

Co dělat, když na mě hoří oblečení,  jaké jsou základní zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách                

Jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat                                                                       

Způsob vyhlášení poplachu, co je varovný signál a co budu dělat, když ho uslyším

Sběr papíru 26.11.2020

SBĚR PAPÍRU

V letošním školním roce se nově zapojujeme do soutěže se společností WEGA recycling pod záštitou MŠMT.
Soutěž je zaměřena na motivací dětí k třídění odpadu a k získávání potřebných znalostí o možnostech ochrany životního prostředí. Školám pak přináší potřebné finanční prostředky.
Budeme rádi za aktivní zapojení každého žáka a podání pomocné ruky přírodě i škole.

Termín sběru bude upřesněn: 23. 5. - 24. 5. 2024 Leták
První den: 14:00 až 17:00 hodin
Druhý den: 6:30 až 8:30 hodin

Koná se na asfaltovém hřišti školy.

Žádáme o důkladné vytřídění papíru a kartonu (vykupují se zvlášť). Budou připraveny také v rámci sběru papíru.

Sběr drobného elektroodpadu (kulma, nabíječka, žehlička, varná konvice, rádio apod.) se koná celoročně, využít můžete červené popelnice. Zelené krabice slouží pro odložení použitých baterií. Budou připraveny také v rámci sběru papíru. Leták

Děkujeme za spolupráci

Hodnocení posledního sběru papíru:

Nejlepší sběrači

Celkové vyhodnocení

Pořadí tříd

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>