bakaláři office 365 grafická verze

Aktivity

<< 1 2 3 4 5 >>
České dny proti rakovině 22.09.2021

Připojíme se k 25. ročníku sbírky proti rakovině. Naši žáci si kytičku mohou koupit 30. 9. 2021. Plný leták zde.

Nabídka kroužků pro školní rok 2021-2022 21.09.2021

název

den

čas

věk

vedoucí

kontakt 

místo

maximální počet účastníků/obsazenost

Kroužky sportovní 

Florbal I

ST

15:30 - 16:30

3. - 5. tř.

Mgr. Josef Hájek

hajek@zsvojnovicova.cz

TV1

18 - obsazeno

Florbal II

PO

14:00 - 15:30

6. - 9. tř

Mgr. Jiří Vosyka

vosyka@zsvojnovicova.cz

TV1

18 - obsazeno

Kroužky tvořivé

Sboreček

ÚT

13:30 - 15:30

3. 5. tř.

Mgr. Bejčková Hana, Mgr. Lada Tomevová

bejckova@zsvojnovicova.cz

25

Malí kuchaři

ÚT

15:00 - 17:00

2. - 3. tř.

Nataša Novotná

blazkova@zsvojnovicova.cz

10

Kroužky rozvíjející nadání

Řečová výchova

ČT

12:20 - 13:00

PT

Vladimíra Ziková

zikova@zsvojnovicova.cz

knihovna

10

PO

12:20 - 13:00

1.A

Vladimíra Ziková

knihovna

6

ÚT

12:20 - 13:00

1.B

Vladimíra Ziková

knihovna

6

ST

12:20 - 13:00

1.C

Vladimíra Ziková

knihovna

6

12:20 - 13:00

jiné národnosti

Vladimíra Ziková

knihovna

6

Šachy

ČT

14:15 - 15:00

1. + 2. stupeň

Ing. David Hozda

hozda@zsvojnovicova.cz

7C

6

ČT

15:15 - 16:00

7C

6

14:00 - 14:45

7C

6

Kroužky specifické

Přijímací zkoušky nanečisto

ST         od ledna

12:50 - 13:50

5. ročníky

Mgr. Jindra Nejedlá

nejedla@zsvojnovicova.cz

8

Sluneta u nás 15.09.2021

 V pondělí 13. 9. 2021navštívili první třídy na naší škole dva zástupci BK Sluneta i se svým maskotem Sunnym, protože přišli našim žákům představit svůj klub a   také zjistit, jestli by někdo z dětí nechtěl chodit hrát basket. Paní ředitelka zástupce basketbalového klubu doprovodila do jednotlivých tříd. Většina dětí se zprvu   styděla na něco zeptat, ale pak se děti rozpovídaly. Výrazně je zaujal veselý klubový maskot. Je jím červená panda.

Bětka, 7. třída

Poděkování - Sněhuláci pro Afriku 09.09.2021

@303lZúčastnili jsme se již 9. ročníku.

Evropský týden udržitelného rozvoje 08.09.2021

Od 20. do 26. 9. 2021 se naše škola zapojí do aktivit souvisejících s výchovou k udržitelnému rozvoji.

Podstatou myšlenky udržitelného rozvoje je snaha spravovat naše přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství tak, aby se ho přinejmenším ve stejné míře dostávalo i těm, kteří přijdou po nás. 

Témata udržitelného rozvoje lze jednoduše popsat ve třech vzájemně propojených oblastech. Symbolicky se jim říká pilíře udržitelného rozvoje.

Enviromentální pilíř

Soustředí se na omezování znečištění, šetrnost při těžbě a spotřebě neobnovitelných zdrojů, ochranu vzácných ekosystémů nebo boj s klimatickými změnami.

Ekonomický pilíř

Věnuje se hospodářskému růstu, nezaměstnanosti, mezinárodnímu obchodu, globalizaci, rozvoji regionů či organizaci firem ve vztahu k ostatním dvěma pilířům.

Sociální pilíř

Zabývá se soudržností mezi jednotlivými generacemi nebo společenskými skupinami, rovnými právy, přístupem ke vzdělání nebo omezováním chudoby.

Informatika hravě 30.08.2021

V rámci požadavků rozvoje výuky informatiky byli proškoleni učitelé naší školy. Projekt EDUbus nám umožnil vyzkoušet si aktivizující výukové metody, které pak učitelé využijí se svými žáky během školního roku. Účastníci se seznámili se změnami v pohledu na výuku informatiky s nutností provázat ji s výukou ostatních předmětů a přirozeně implementovat do své práce. Vyzkoušeli si blokové programování, práci se stavebnicemi a roboty. Cílem je zavádění nových postupů a celková inovace výuky napříč všemi předměty.

Den pohybových her 25.06.2021

Třídy druhého stupně si konec školního roku zpříjemnily sportovními aktivitami. Jednotlivé ročníky se věnovaly míčovým hrám, ping-pongu,  badmintonu nebo si házely talířem a mnoho dalšího. Osmé třídy sportovaly v areálu školy v pondělí 21. 6., šesté třídy vyrazily na školní sportoviště ve středu 23. června a v pondělí 28. 6. si pohybových aktivit užijí sedmé třídy. Děti si sportovní dopoledne užily a těší se na další podobné ročníkové akce.

Souboj čtenářů 25.05.2021

Souboj čtenářůI v tomto školním roce jsme se zúčastnili online soutěže Souboj čtenářů. Jak název napovídá, hlavní náplní soutěže byla četba, a to četba pěti zadaných titulů, které si děti samostatně přečetly a zpracovaly do svého kulturního deníku. Na soutěžní otázky odpovídala online formou třída 6. B ve středu 19. května 2021. Otázky rozhodně nebyly jednoduché a prověřovaly pozornost a paměť dětí. Naši čtenáři se umístili na 51. místě z 64 zapojených škol. Všem zapojeným dětem blahopřejeme a oceňujeme snahu a přípravu i přes složité období distanční výuky. 

<< 1 2 3 4 5 >>