bakaláři office 365 grafická verze

Aktivity

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>
Přivítání prvňáčků 04.09.2023

4. září v 9 hodin jsme přivítali nové žáky. Do školy se těšili nejen prvňáčci, ale i žáci nuláčku. Všem přejeme úspěšný školní rok 2023/2024.

Využití chatbotů ve vyučování 01.09.2023

Vyučující naší školy využili nabídky nevšedního workshopu o využití moderních technologií ve výuce. Dozvěděli se, jak efektivně využívat chatboty ve výuce a k podpoře porozumění komplexním učebním tématům, k motivaci a aktivizaci žáků a k vytváření interaktivních učebních situací.

Mistrovství České republiky školních týmů v šachu 30.06.2023

V závěru školního roku v termínu 26.-28. června jsme se s  žáky 2. stupně zúčastnili  Mistrovství České republiky školních týmů v šachu konaného ve Zlíně. Naši školu a kraj reprezentovali Ondřej David, Jan Čech, Petr Olbricht, David Mikulenka a Jakub Jeřábek. 

Tento vrcholný turnaj, na který postupují vždy 2 nejlepší týmy z každého kraje, hrají u 2. stupně převážně závodní hráči. Hodně tedy záleží na tom, kolik a jak silných závodních hráčů z místních šachových klubů se na dané škole zrovna nachází. Daný tým je pak optimálně buď složen jen ze závodních hráčů, nebo je doplněn nejlepšími přímo na škole vytrénovanými hráči.  

I řada našich hráčů šachově vychovaných a trénujících na naší škole zároveň hraje více či méně intenzivně i závodně za ústecký šachový oddíl. Nicméně papírové výkonnostní hodnocení (ELO) našich hráčů nás řadilo na startovní čáře na 29. místo z 30 týmů, tedy na místo předposlední. Výsledek někde okolo středu tabulky by tedy byl úspěch.  

Přestože naši hráči podali velmi solidní a zodpovědný šachový výkon, stačilo to pouze na 25. místo. Není to tedy úplně velká sláva, ale já osobně si z turnaje odnáším velmi dobrý pocit z přístupu a šachového herního projevu našich hráčů. Za to jim všem velmi děkuji. 

Ing. David Hozda 

Červen v šestých třídách 30.06.2023

Šesťáci si svůj rok na druhém stupni užili. Cílem proběhlých aktivit bylo vytvoření kvalitních kolektivů a zajímavá výuka nejen v letních dnech. 

Ročníkový turnaj v blokusu zahájil červnové zápolení mezi třídami A a B. Společenské hry nás ovládly celý týden.

Navštívili jsme koňský ranč, kde proběhla praktická ukázka péče o koně, vysvětlení, jak podle pohybů zvířete rozpoznat , zda se bojí, útočí apod. Žáky nejvíce zaujala dobrovolná projížďka v koňském sedle a ohňová show, ve které vystupovala i jedna žákyně naší školy.

V pozorování zvířat jsme pokračovali návštěvou Zooparku Chomutov, kde jsme se mimo jiné museli orientovat na mapě a hledali umístění jednotlivých zvířat podle návodu. 

O prázdninách máme na co vzpomínat.

Recyklohraní - závěrečná aktivita 28.06.2023

Do posledního úkolu se tentokrát zapojili kromě žáků prvních a druhých tříd i žáčci z nuláčku a pomohli i třeťáci.

Pátým úkolem bylo žákům přiblížit význam baterií a spotřebiče, které ji využívají. Nezapomněli jsme připomenutí důležitost třídění, recyklace baterií a jejich správné odevzdávání. Úkol jsme rozdělili do čtyř aktivit.  

 První aktivita bylo zhlédnutí tematického instruktážního videa s názvem Bezpečný svět (s) baterii a povídání si o bateriích, jejich využití a skladování.

Druhou aktivitou byla skupinová práce s pracovním listem Bezpečný svět (s) baterií. Žáci hravou formou zjistili, kam se baterii odevzdávají a jaké spotřebiče mohou baterie využívat.

Třetí aktivitou bylo zhotovení svého maskota žábáka Bata, který  je symbolem pro třídění a recyklaci baterií. Ve třetí třídě došlo i k závodům žabáčků k bateriím.

Čtvrtou aktivitou bylo zhotovení propagační výstavy pro své spolužáky. Díky těmto propagačním výstavám se do úkolů Recyklohraní zapojuje stále více tříd.

Návštěva Goethe-Institutu 27.06.2023

Ve středu 21.6. 2023 se naši žáci z 8. a 9. tříd zúčastnili exkurze v Goethe-Institutu v Praze, regionálním institutu pro střední a východní Evropu. Během návštěvy se seznámili s činností pražské pobočky, která poskytuje jazykové kurzy a zkoušky v německém jazyce, pořádá autorská čtení, výstavy a další kulturní akce. V knihovně si pak ověřili nejen své jazykové znalosti, ale i vědomosti týkající se německy hovořících zemí, udělali si "selfíčko" s Goethem. Actionbound Ralley, jak byla akce nazvána, byla pro žáky zábavná skupinová práce s tablety, kterou jsme pak společně vyhodnotili se zástupcem knihovny. Předběžně jsme se domluvili na další akci, která se bude konat na podzim 2023 a týká se bývalého DDR. Zpracovala: L. Žižková

Den s němčinou na UJEP 27.06.2023

Dne 20. 6. 2023 si naši žáci z třídy 8.B užili  skvělou akci Den s němčinou, kterou pořádal Goethe-Institut ve spolupráci s FF UJEP. Během zábavné soutěže Autobahnspiel se němčináři nejen z naší školy dozvěděli zajímavou formou spoustu informací o SRN, pobavili se, a na závěr shlédli koncert hudebníka Uwe Kaa. Zástupce naší školy G. Vrkočová se zúčastnila následně setkání učitelů německého jazyka, ředitelů škol a zástupců partnerských organizací kampaně Šprechtíme (rakouské velvyslanectví, Česko-německý fond budoucnosti, Tandem, DAAD,  vydavatelé učebnic)  došlo k navázání a obnovení kontaktů naší školy např. s FF UJEP a zástupci nakladatelství Klett. Fotogalerie

Zpracovala: Mgr. Gabriela Vrkočová

Mladý záchranář 21.06.2023

Okresní kolo soutěže

Letošní, již 16. ROČNÍK, soutěže MLADÝ ZÁCHRANÁŘ se konal 16.5.2023 na HZS ve Všebořicích. Naši školu zastupovaly 2 družstva.  Družstvo Vojnovičova 1 ve složení žáků 7.B třídy: Jakub Doubrava, Martin Šnajdr, Radka Kašparová a Nina Pirklová se umístilo na nečekaném 3.místě. Družstvo Vojnovičova 2 ve složení 3. žáků 7.C: Martin Meissner, Tomáš Reichel, Natálie Ševčíková a 1 žákyně 8.A Lucie Nováková se umístilo na krásném 9. místě z celkem 12 soutěžních družstev.

Soutěž probíhala v řešení úkolů na jednotlivých stanovištích: 1.pomoc, civilní obrana, dopravní problematika, topografie, střelba ze vzduchovky, vědomostní test apod.

Vlastimila Jošková

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>