bakaláři office 365 grafická verze

Aktuality

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
Den otevřených dveří a Školička nanečisto 08.02.2022

Zveme Vás na Den otevřených dveří, který pořádáme v úterý 1. března 2022 od 15 hodin. Prohlédnete si vnitřní prostory školy a získáte potřebné informace. Pro děti jsou připraveny soutěže, předškoláky můžete přihlásit i do plánované Školičky nanečisto

Výjimka z testování od 31. 1. 2022 28.01.2022

Vážení zákonní zástupci,

s účinností od 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování žáků ve školách, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Dále nebude žákům v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým.

·       Pro prokázání této skutečnosti je tedy nezbytné disponovat potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení,

Pro potřeby školy prosíme výše stanovený požadavek vlády doložte (nejlépe) předložením potvrzení před ranním testováním.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 31. 1. 2022 A 15.2. 2022

Změna v rozvrhu od 1. 2. 2022 26.01.2022

Od 1. 2. 2022 dochází v některých třídách ke změnám v rozvrhu na 2. pololetí školního roku. Sledujte prosím Bakaláře.

Vydávání výpisu vysvědčení a pololetní prázdniny 25.01.2022

V pondělí 31. 1. 2022 žáci obdrží výpis pololetního vysvědčení. Výpisy budou rozdávat třídní učitelé - na 1. stupni poslední vyučovací hodinu dle rozvrhu, na 2. stupni šestou vyučovací hodinu. V pátek 4. 2. 2022 jsou pololetní prázdniny.

Distanční výuka ve dnech 18. 1. a 19. 1. 2022 17.01.2022

Vážení rodiče, distanční forma výuky ve dnech 18. 1. a 19. 1. 2022 se týká pouze žáků 2. stupně.

Pro zákonné zástupce - digitální bezpečnost 14.01.2022

V případě zájmu můžete využít webináře, které trvají od 1,5 do 2 hod a jsou sestaveny na velmi aktuální témata:

 1. Ochrana dětí ve virtuálním světě

rozsah: 2 hod edukativní + vlastní dotazy termín a čas: 27.1. nebo 28.2.2022 od 17:00 19:00 hod cena: 149 Kč vč. DPH přihlášení zde

 1. Praktické nastavení rodičovské ochranyrozsah: 1,5 hod edukativní + vlastní dotazy termín a čas: 11.4.2022 od 17:00 - 18:30 hod cena: 149 Kč vč. DPH přihlášení zde
 2. Praktické nastavení profilu na sociálních sítích, pravidla chování a zneužití profilurozsah: 1,5 hod edukativní + vlastní dotazy termín a čas: 28.4.2022 od 17:00 - 18:30 hod cena: 149 Kč vč. DPH přihlášení zde
 3. Dezinformace, kybernemoci, nebezpečný software, autorská právarozsah: 1,5 hod edukativní + vlastní dotazy termín a čas: 2.5.2022 od 17:00 - 18:30 hod cena: 149 Kč vč. DPH přihlášení zde

Kurzy Vás provede akreditovaný lektor MŠMT v rámci DVPP.

Podrobnější informace a přístup je zasílán přihlášeným prostřednictvím pořádající firmy den předem. 

Testování dětí a žáků od ledna 2022 30.12.2021

Vážení rodiče,
chtěli bychom Vás informovat o mimořádných opatřeních platných od 3. 1. 2022.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

 • s účinností od 3. 1. 2022
 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x
  v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím
  dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li
  prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování
  první vyučovací den v týdnu,
 • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné
  lhůtě po prodělání nemoci
 • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová
  pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
 • I nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.

Celé znění "Předběžné informace pro školy a školská zařízení ke změnám v mimořádných opatřeních ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 1. 2022" naleznete zde

Leták pro rodiče zde

Provoz ranní školní družiny bude ve dnech testování ZMĚNĚN od 6:30 - 7:15

Testování v ranní družině bude probíhat v hlavní budově (ul. Vojnovičova), v prostoru tělocvičny, proto přiveďte Vaše dítě vchodem u tělocvičny.

Děkujeme za pochopení.

vedení školy

Změna prostor školní družiny ve Školní ulici (Paprsek) 21.12.2021

Od 3. 1. 2022 budou oddělení školní družiny ve Školní ulici umístěny v zadní části stejné budovy.

Při příchodu i odchodu je třeba budovu obejít (sledujte směrové šipky), samostatné vchody jsou v zadní části budovy.

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

Ředitelské volno 27. 9. 2021