bakaláři office 365 grafická verze

Aktuality

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
Naše škola pořádá příměstský tábor 2021 26.04.2021

Vážení zákonní zástupci, naše škola pořádá v těchto termínech: 19. 7 - 23. 7. 2021, 26. 7. - 30. 7. 2021, 16. 8 - 20.8. 2021 příměstský tábor. Podrobnější informace jsou uvedeny níže.

Zároveň Vás zveme na informativní schůzku, kde v případě zájmu obdržíte další formuláře (monitorovací list, prohlášení rodičů, potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce - podepisují oba zákonní zástupci popřípadě jeden zákonný zástupce - samoživitel, bezinfekčnost).

Schůzka se bude konat 15. 6. 2021 v 15:30 v kinosálu školy.

Dítě můžete  závazně přihlásit na recepci naší školy, kde si vyzvednete přihlášku. Přihlášku lze vyplnit na recepci nebo doma a doručit zpět do školy.

Zálohu 500 Kč popřípadě celou cenu tábora (1 000 Kč) je třeba zaplatit do 19.05.2021. Druhou část platby je nutné uhradit do 14. 6. 2021. 

Přihlášky k jednotlivým termínům: 

19. - 23. 7. zde

26. - 30. 7. zde,

16. - 20. 8. zde. JIŽ OBSAZEN

 Přikládáme i plakát, program a platební podmínky.

Těšíme se na Vás.

ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLY OD 12. 4. 2021 DO ODVOLÁNÍ 08.04.2021

Vážení zákonní zástupci, dle usnesení vlády ČR, kdy dochází k postupnému návratu žáků do škol, bude provoz v naší škole probíhat takto:

VÝUKA

12. 4. 2021 16. 4. 2021 (dále liché týdny) prezenční výuka žáků ve škole:

 přípravná třída

·       1. B

·       2. B

·       2. C

·       3. A

·       3. C

·       4. A

·       4. C

Distanční výuka žáků z domova:

ostatní třídy 1. stupně

·       třídy 2. stupně

19. 4. 2021 23. 4. 2021 (dále sudé týdny) prezenční výuka žáků ve škole:

·       přípravná třída

·       1. A

·       1. C

·       2. A

·       3. B

·       4. B

·       5. A

·       5. B

·       5. C

Distanční výuka žáků z domova:

·       ostatní třídy 1. stupně

·       třídy 2. stupně

V dalších týdnech je rotace ve stejném režimu.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Leták pro rodiče zde. Leták pro žáky zde

Zhlédněte návodné video.  Video pro Singclean zde.

Testování dětí a žáků bude realizováno v pěti testovacích místech ve dnech pondělí a čtvrtek použitím LEPU testů. Od 29. 4. se testuje testy Singclean. Děti se sejdou na označených stanovištích v daných časech a postupně s asistentem pedagoga budou přecházet do testovacího prostoru. Prosíme o dodržování stanovených časů. 

Příchody do školy

od 12. 4. 2021

(dále liché týdny)

od 19. 4. 2021

(dále sudé týdny)

přípravka      

7:20

přípravka

7:20

1.B                

7:20

1.A

7:20

2.B

7:20

1.C

7:40

2.C

7:40

2.A

7:20

3.A

7:40

3.B

7:40

3.C

7:30

4.B

7:20

4.A

7:40

5.B

7:40

4.C

7:40

5.C

7:40

5.A 

7:40

Neinvazivní testy z přední části nosu slouží k samotestování. Pokud dítě nebude schopno se otestovat samo, bude otestováno za pomoci zaměstnance školy.

Testovat se nemusí pouze tyto osoby:

a)     na základě laboratorně potvrzeného prodělání onemocnění COVID 19 (od pozitivního testování neuplynulo více než 90 dní)

b)     s negativním PCR testem nebo negativním POC antigenním testem, který nesmí být starší 48 hodin

c)     které byly očkovány a od aplikace 2. dávky uplynulo nejméně 14 dní.

Pokud bude výsledek testu pozitivní, bude škola kontaktovat zákonného zástupce, který si své dítě bezodkladně vyzvedne. Zákonný zástupce obdrží od školy potvrzení o pozitivním výsledku testu a následně bude kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost.

V případě, že se žák neúčastní testování, nemá možnost zapojit se do prezenční výuky, jeho absence bude považována za omluvenou (jako v případě nemoci). Žákovi bude zadávána samostatná práce, kterou odevzdá z domova.

Žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školní jídelny).

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní družina je v provozu od 6:30 17:00 hod. pouze pro děti přípravné třídy a pro žáky 1. až 3. ročníků.

Z důvodu zajištění organizace bezproblémového testování a bezpečnosti žáků jsou možné v den testování (PO a ČT) příchody do školní družiny pouze v časech 6.30, 6.45 a 7.00 hodin. Příchod do školní družiny bude v těchto dnech vchodem do tělocvičny, kde si žáky převezmou asistenti pedagoga a po otestování je odvedou do svých družin.

V ostatních dnech (ÚT, ST, PÁ) je místem příchodu a odchodu z družiny:

přípravná třída a 1. C ulice Školní Paprsek

1. A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C hlavním vchodem do budovy ZŠ Vojnovičova (prostory školní družiny a 1. stupně).

STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna - výdejna je v provozu pro žáky prezenční výuky od 11.30 13.00 hod. 

Pro žáky na distanční výuce bude umožněn výdej stravy do jídlonosičů v čase od 13.15 13. 45 hodin. Pokud Vaše dítě bude daný týden ve škole (prezenční výuka) má zajištěný oběd. V případě nezájmu o oběd je nutné jej odhlásit vždy do pátku do 10.00 hodin. Při distanční výuce si oběd přihlašujete sami.  

Mimořádné opatření vlády k rozvolnění 1. fáze nástupu žáků do škol zde 

Prosíme, prostudujte a v případě nejasností nás kontaktujte.    

Děkujeme za pochopení a spolupráci.                                                                     

                                                                          Vedení školy ZŠ Vojnovičova

Přijímací zkoušky z matematiky nanečisto 07.04.2021

Na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy založili Jarmila Robová, doc., Vojtěch Žák, doc. a Tereza Hannemann, Ph.D dobrovolnickou skupinu na doučování dětí. Studenti pomáhají téměř 400 dětem, zejména s matematikou. Během této práce si uvědomili, jak důležité je úlohy nejen správně spočítat, ale umět výsledky i správně zaznamenat do přiložených archů, zvládnout anonymní prostředí a dodržet časový limit. Rozhodli se na tuto situaci reagovat tak, že připravili jeden termín (24. 4. 2021) přijímaček na čtyřleté SŠ z matematiky nanečisto; on-line pro všechny děti zdarma.
 Více o akci na stránkách: 
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prijimacky-z-matematiky-pro-ss-nanecisto
 Uspořádání přijímaček nanečisto zdarma nijak nevyjadřuje postoj k Cermatu; pouze pragmaticky reaguje situaci, kdy děti, jejichž rodina nemá na komerční přípravu finance, mají menší šanci v přijímacím řízení uspět.

Srdce zdravotníkům 18.03.2021
Virtuální prohlídka školy 12.03.2021

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k mimořádným opatřením Vás spolu s dětmi v současné době nemůžeme přivítat na Dni otevřených dveří nebo Školičce nanečisto, které jsme stejně jako v minulém roce plánovali i letos. Dovolujeme si Vás prostřednictvím videa seznámit s naší školou, ve které aktuálně chybí život dětí. Klikněte zde

Místo Školičky nanečisto nabízíme prvňáčkům tuto prohlídku zde

Budeme rádi, pokud si pro své děti vyberete naši školu.

Těšíme se na Vás.

                                                                                                                                               Mgr. Bc. Marta Maděrová                                                                                                                                                                                                                      ředitelka školy

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky 11.03.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

  • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
  • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

  • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4.května 2021
  • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

  • pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

  • pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021
Zápisové lístky - prodloužený termín 04.03.2021

Vážení zákonní zástupci,

od 1. 3. do 30. 4. 2021 si prosím na recepci školy vyzvedávejte zápisové lístky. Je potřeba jej doručit na střední školu, kterou si vyberete, po přijímacích zkouškách v dubnu. Zápisový lístek si musí vyzvednout zákonný zástupce. Naše škola je musí vydat do 30. 4. 2021, provoz školy je zajištěn od 8:00 do 12:00 hodin.

Pokud bude potřeba domluvit si jiný čas vyzvednutí, neváhejte mne kontaktovat.

S přáním pevného zdraví 

                                              M. Maděrová

PROVOZ ŠKOLY OD 1. 3. 2021 DO ODVOLÁNÍ 01.03.2021

Na základě usnesení Vlády ČR je škola včetně školní družiny, školního klubu a školní jídelny-výdejny uzavřena.

Průběh distanční výuky žáků 3. až 9. tříd se řídí současnými pravidly, žáků 1. a 2. tříd a dětí přípravné třídy dle pokynů třídních učitelek.

Pro žáky, kteří nemají vhodné podmínky pro plnění distanční výuky formou on-line, budou připraveny, dle dohody učitelek, výukové materiály v recepci školy v pracovních dnech v době od 8:00 do 11:30 hodin. V případě potřeby je možné zapůjčení notebooku.

Děkujeme za pochopení a všem přejeme pevné zdraví.

Vedení školy

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

Ředitelské volno 27. 9. 2021