bakaláři office 365 grafická verze
Projekty > EVVO

EVVO

Recyklohraní

Školní Recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu v mateřských, základních a středních školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti předcházení vznikutřídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Od roku 2020 došlo k rozšíření témat o problematiku šetrné spotřeby vody a následně ještě o téma klimatická změna. Nad vznikem projektu v roce 2008 převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci.

V rámci projektu probíhají aktivity s environmentální tématikou, do nichž se škola aktivně zapojuje. V letošním roce již proběhly ty s názvy Vzkaz v láhvi a Najdi elektrosaura. Za splnění každého z úkolů žáci získali poděkování (Vzkaz v láhvi, Najdi elektrosaura). 

645.pdf 175 kB
644.pdf 290 kB

Školní zahrada

Škola podala projekt do Výzvy č.7/2019. Chceme v rámci naší školy obohatit stávající edukační aktivity o nové prvky, založené na kontaktu žáků a pedagogů s přírodě blízkým prostředím. Nevyužité plochy školní zahrady tak získají nový rozměr a nabídnou výukové prostory pro realizaci širokého spektra činností, spojených s výchovou a vzděláváním. Žákům školy, jejich rodičům a pedagogům bude tímto otevřen prostor, který v sobě bude slučovat edukační i rekreační potenciál v duchu udržitelného života.

Pokud jej nezískáme, i tak se budeme snažit svépomocí zahradu částečně upravit. Potřebujeme a uvítáme pomoc rodičů při realizaci této revitalizace..

Mgr. Jaroslava Arnoštová

EVVO

Ekotým školy funguje již od roku 2012. Společnými silami se snažíme o prohloubení vztahu žáků k přírodě, svému okolí i k sobě samým prostřednictvím vzájemné spolupráce, projektových dní, sběrových i charitativních aktivit, terénních badatelských činností, soutěží i akcí pro rodiče a širokou veřejnost. Učíme děti chápat člověka, jako nedělitelnou součást přírody a vedeme jejich vzájemný vztah k udržitelnému rozvoji.

Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 najdete zde.

118.png 119.png

Projekt "Třídíme ve škole" - odkaz zde.

Projekt se zabývá sběrem elektroodpadu. Údaje k samotné organizaci sběru najdete zde.

Sběr elektroodpadu pomáhá chránit životní prostředí. Bližší informace najdete zde

Udělený certifikát za sběr elektroodpadu najdete zde.

Stránky Ekotýmu najdete zde.

Akce projektu:

Každý strom má svůj příběh

se školním arboretem aneb Každý strom má svůj příběh

Ve školním roce 2012-2013 naše škola uspěla s projektem Učebna v přírodě se školním arboretem aneb Každý strom má svůj příběh.

Projekt je spolufinancován z grantu poskytnutého Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

V rámci projektu vznikne udržovaný prostor s krytým sezením - učebna v přírodě -  který bude využívaný jednotlivými třídami, ale také školní družinou a školním klubem celodenně dle podmínek počasí po celý rok.

Informace o budování učebny a jednotlivých etapách projektu se dozvíte na

vojnovicovka-prirodniucebna.webnode.cz.

Video z budování učebny najdete zde.

Tonda Obal

Akce Tondy Obala na cestách konané 28. 4. se nám velmi líbila. Webové stránky Tonda Obal již známe, úkoly, hry i soutěže pro mladší děti  jsme si ve škole na interaktivní tabuli už několikrát zkoušeli, a proto nám na závěr akce třídění odpadů šlo velmi dobře a neudělali jsme žádnou chybu. Vyprávění paní o třídění odpadů bylo poutavé, vhodně přizpůsobené věku našich dětí z přípravky, děti se zapojily do dění a aktivně spolupracovaly. Za odměnu a správné roztřídění odpadu děti dostaly omalovánky a skládací popelářské auto, které si hned poskládaly.

Fotografie z akce najdete zde.

Přípravná třída 0.A

Elektroodpad

V rámci projektu Recyklohraní proběhl dne 21. 4. 2016 sběr elektroodpadu. Do dnešního dne naše škola nasbírala 268 kg. Dovezli nám TV, tiskárny, monitory, lednice, pračku atd. Doufáme, že nám budete nadále přispívat vysloužilými elektro spotřebiči, protože tím podporujete v žácích smysl pro ochranu zdrojů naší planety.

Mimořádný svoz nasbíraného elektroodpadu

Dne 29. 2. 2016 proběhl mimořádný svoz nasbíraného elektroodpadu. Bylo odvezena poškozená pračka, televizory, pytel drobného elektroodpadu ze sběrné červené nádoby a dalších 136 kg vytříděného materiálu.

Děkujeme, že třídíte a svou činností přispíváte ke snížení těžby nerostných surovin.
                                                                                                     
Jakub Krupica a Pavel Vlček, 8. B

Sběr elektroodpadu 15.10.

Ve čtvrtek 15.10. mezi 13:30-14:30 a v pátek 16.10. v době od 7:15 do 7:40 proběhl sběr elektroodpadu u hlavních příjezdů školy.

V daný den se nám podařilo nasbírat pár kilo.

V letošním roce elektroodpad začínáme sbírat v předem určených termínech a bude to tak i nadále 2x do roka.

Je tu i možnost přivést odpad po domluvě i během školního roku.

Sbíráme elektroodpad, jako jsou televize, lednice, žárovky, baterie, telefony, počítače a další, ale vše musí být nefunkční.


Markéta Pospíšilová z 9.A, členka Ekotýmu

Schůzka Ekotýmu

Dne 9. 10. 2015 se uskutečnila 1. schůzka našeho školního Ekotýmu v tomto školním roce.

Na úvod nás paní učitelka Arnoštová pozdravila a přivítala nováčky. Následovalo rozdělení jednotlivých funkcí konkrétním žákům a seznámení se s aktivitami, které nás společně čekají. V nejbližší době se uskuteční sběr elektroodpadu, a to ve čtvrtek 15.10. ve 13:30 a v pátek 16.10.  v 7:15. Každé 1. úterý v měsíci proběhne v kinosále promítání o ochraně přírody pod vedením žáka naší školy. Dohodli jsme se také na společném přenocování ve škole.

Jestli Vás Ekotým zaujal a chtěli byste se o něm dovědět mnohem víc: Čím se zabývá a s jakými výsledky - neváhejte a navštivte nás, nejen na našich stránkách.

Barbora Lacinová 9.A
 

Vyhodnocení stezek 2014-2015

Vyhodnocení stezek 2014-2015 najdete zde.

Fotografie z této akce najdete zde.

Elektroodpad 5. 3. 2015

Dne 5. 3. 2015 zvážili členové Ekotýmu elektroodpad, který byl následně 10. 3. odvezen firmou Metallplast, která nově spolupracuje s naší školou. Odpad, vážící přibližně 687 kg, obsahoval např. pultový mrazák, ledničky, monitory, pračky, televizory a další drobné elektrospotřebiče.

Všem, kteří pomáhají u nás ve škole třídit elektroodpad a tím chránit životní prostředí, moc děkujeme.

Jan Dolanský

Sběr elektroodpadu 23. 01. 2014

Dne 23.1.2014 se uskutečnil druhý svoz elektroodpadu při kterém pomáhali členové Eko týmu: Libor Dvořák, Pavel Novák, Viktor Güttner, Jan Dolanský.

Vybralo se 406,45 kg. Byli odvezeny např. žehlička, pc, tiskárna a další drobný elektroodpad.

Tentokrát výrazně přispěli opět sourozenci Bzurovi (Jonáš 3.B a Tadiáš 4.A) dále, Kevin Miller a Paní ředitelka Mgr. Jana Linhartová

Všem děkujeme za elektroodpad při šetření přírody.

Napsal  Mikeš Jan, Dolanský Jan

Sběr elektroodpadu 19.12. 2013

Dne 19.12. 2013 proběhl sběr elektroodpadu. Na sběru pomáhali Jan Dolanský, Jan Mikeš, Libor Dvořák.

Bylo vybráno 24 monitorů, 2 pytle elektroodpadu - jeden o váze 20kg a druhý o váze 27kg a další elektroodpad o váze 175kg. Též byl vybrán elektroodpad  v červených kontejnerech.

Připomínáme: Do červené popelnice patří pouze elektroodpad.

Všem za odevzdaný elektroodpad moc děkujeme.

Do nového roku přejeme za Elektroodpaďáky vše nejlepší.

Váš Ekotým

Starší akce projektu

Starší akce tohoto projektu najdete zde.