bakaláři office 365 grafická verze

Aktivity

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>
Sportovní dny 24.06.2022

Konec školního roku 2021-22 se nesl na naší škole ve znamení sportovního vyžití. Jelikož nám počasí přálo, konaly se všechny sportovní aktivity v areálu školního pozemku, tedy na hřištích, travnatých plochách a sportovištích. Žáci prvního stupně sportovali ve dnech 22. a 23. 6. Své dovednosti předvedli v několika disciplínách např. trefa do obruče, hod na cíl nebo oštěpem, skok z místa nebo v pytlích a dalších. Jako pomocníci působili na jednotlivých stanovištích žáci devátých tříd. Zážitek byl korunován cukrovou vatou a nad vším dohlížel maskot ve zvířecím kostýmu. Děti si sportovní dopoledne užily. V pátek 24. června 2022 se sportovně vyžily i děti z druhého stupně, a to formou kolektivních sportů. Konaly se turnaje ve vybíjené, přehazované, fotbálku a brännballu mezi přítomnými třídami. Sportovní zápolení probíhalo za hlasitého fandění a povzbuzování, i když nevyhrál každý, všichni se dobře bavili a zasportovali si se spolužáky.

Pohádkový den 23.06.2022

Po celoročních společných setkáních našich tříd jsme se rozhodli uspořádat poslední zajímavé dopoledne pro naše druháky. Na rozloučenou před letními prázdninami jsme připravili Pohádkový den. Všichni jsme přišli v maskách. Uspořádali jsme na osmi pohádkových stanovištích různé úkoly, které děti plnily a dostaly na kartičku body. Poté pohádkový průvod masek prošel celé sídliště Všebořice. Před vyhodnocením jsme si zatancovali a zazpívali při různých pohádkových písničkách.

Dětem se toto pohádkové dopoledne líbilo, důkazem toho byl nadšený jásot při každém splnění úkolu, či tanci a zpěvu. Z toho jsme měli radost i my osmáci. Těšíme se na další rok, kdy v této patronaci chceme pokračovat.

Za 8.C Veronika Svatková

Vydařený turisticko-vodácký kurz 21.06.2022

Po několikaleté pauze se uskutečnil týdenní turisticko-vodácký kurz. Přes čtyřicet dětí 2. stupně se v neděli 12. června sešlo na nádraží a vyrazilo směr Ohře. Nejvíce natěšení byli letošní deváťáci, kteří jediní už pravidla kurzu znali (zažili jej jako šesťáci) a na posezení v kánoích se moc těšili. . Dějepisné nadšence potěšil výlet na hrad, kde mohli rozšířit své vědomosti o středověké době. I přes několikerý déšť hodnotíme akci jako velmi vydařenou a všichni se těšíme na další ročníky. Děkujeme panu učiteli Hájkovi, že má dostatek sil na organizování takové akce.

Žáci poznávají regionální dějiny 21.06.2022

V rámci poznávání historie regionu se snažíme zhlédnout expozice a výstavy v různých institucích. Po delší době jsme navštívili Regionální muzeum Teplice, které se nachází především v prostorách zámku. Právě zrekonstruované zámecké komnaty se nám moc líbily. Naším cílem byla i expozice Po stopách zaniklého kláštera, která se nachází v románském křídle zámecké budovy. Děkujeme za milé přijetí a moc si vážíme sympatické průvodkyně s příznačným jménem pro tuto expozici paní Klášterkové.

Den bez aktovek 21.06.2022

Žáci vymysleli na žákovském parlamentu akci, která byla nazvaná jako ,,den bez aktovek´´.  Tato akce proběhla 20. 6. Princip akce byl jednoduchý, šlo o to, že místo normálního batohu si žáci přinesli co nejoriginálnější ,,tašku´´, mohlo to být cokoliv, např. krabice od pizzy, chlebník, počítač, popelnice nebo kočárek, ve fantazii se meze nekladou. Do této akce se zapojily všechny ročníky na naší škole a následně byl z každé třídy vybrán jedinec, který postoupil do finále. V závěrečném kole bylo 24 žáků, kteří byli odměněni diplomy a sladkou odměnou. Pro porotu bylo těžké určit pouze tři nejlepší, proto prohlásili všechny za vítěze. Doufáme, že akce naše žáky bavila a že škola ještě něco podobného podnikne.

Pohár rozhlasu 26.05.2022

Ve středu 25. 5. 2022 jsme po vítězství v okresních přeborech atletiky v tzv. POHÁRU ROZHLASU poměřili síly s dalšími vítěznými týmy z ostatních okresů ústeckého kraje. Tyto přebory jsou tradičním kláním pod záštitou Českého atletického svazu. I přes počáteční nepřízeň počasí byly k vidění obdivuhodné výkony. Naše děvčata nakonec získala celkové krásné 6. místo se slušným výsledným počtem 4 207 bodů a pokud vezmeme v potaz skutečnost, že jsme na 6. místě ze všech 287 základních škol ústeckého kraje (ad oficiální zdroj), tak tedy děvčata: Klobouček dolů...  

Všem našim reprezentantkám tímto i za vedení školy gratulace a VELKÝ DÍK a doufejme v úspěchy v rámci atletiky i v dalších letech. 

Mgr. Josef Hájek  

Násobík - školní soutěž 16.05.2022

Během měsíce dubna proběhla na naší škole matematická soutěž NÁSOBÍK. Jedná se o soutěž v malé násobilce a záleží na tom, kolik dotyčný závodník vypočítá příkladů za časový limit 3 minuty. Soutěžily 4. a 5. ročníky. Nejdříve proběhla třídní kola, z každé třídy postoupili do školního kola 3 nejlepší žáci. To se konalo v jídelně, zúčastnilo se 18 nejlepších a nejrychlejších počtářů. Vítězem se stal žák, který za 3 minuty dokázal správně vypočítat 112 příkladů !!!! Nejen on, ale i ostatní soutěžící si zaslouží velkou pochvalu. Drobnou odměnu si odnesli všichni účastníci školního kola. Gratulujeme!

(H. Tomešová, Š. Pojerová)

Úspěch na Poháru rozhlasu 16.05.2022

Ve čtvrtek 12. 5. 2022 se v areálu Městského stadionu Ústí nad Labem konaly tradiční přebory v atletice tzv. Pohár rozhlasu. ZŠ Vojnovičova sestavila 3 týmy reprezentantů a reprezentantek. Všichni podali skvělé výkony na úrovni svých maximálních možností a v rámci všech cca 25 ZŠ v okrese Ústí nad Labem získali skvělá umístění: Tým starších dívek (žákyně 8. a 9. tříd) obsadil krásné 5. místo. Tým starších chlapců (žáci 8. a 9. tříd) obsadil též slušné 7. místo. A nyní již náročná otázka: Kdo že to má takhle z jara školního roku 2021/2022 nejúspěšnější tým mladších dívek-atletek v rámci všech ZŠ na okrese Ústí nad Labem? Zde odpověď bez dalšího zbytečného napínání: je to tým reprezentantek ze 6. a 7. tříd při ZŠ Vojnovičova , který podal nejlepší výkony a z 1. místa tak postupuje do krajského kola, které se koná ve středu 25. 5. 2022 v Děčíně. Nezbývá než držet pěsti a věřit v další postup až do celorepublikového kola. Všem reprezentantům a reprezentantkám i jménem vedení školy tímto velký dík a pochvala. (Mgr. Josef Hájek)

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>