bakaláři office 365 grafická verze

Aktivity

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>
Příběhy našich sousedů 24.04.2024

Na závěrečné prezentaci projektu Příběhy našich sousedů připomněli naši žáci Dominik Kindl, Emma Stadtherrová a Matouš Štěrba pod metodickým vedením Martiny Svobodové a Kamily Novákové příběh pamětnice Marty Vančurové. V prostorách Veřejného sálu Hraničáře předvedli v konkurenci dalších osmi týmů výborný výkon. Prohlédněte a poslechněte si výsledky jejich práce zde

Komentovaná prohlídka 18.04.2024

Využili jsme nabídky Národního památkového ústavu a přijali pozvání ke komentované prohlídce Churchillovy ulice. Prohlédli jsme si budovy, vysvětlili některé architektonické prvky, navštívili interiér a pracovali s mapou. Seznámili jsme se i s rodinnou historií několika rodin, které žily v dodnes dochovaných krásných domech v ulici. Děkujeme Gabriele Jeřábkové a Matěji Páralovi za zajímavý den.

Projekt Jarní prameny 10.04.2024

Ve středu 27. března se na naší škole konal celoškolní projekt Jarní prameny, vztahující se ke Dni vody, tedy konkrétně k důležitosti ochrany vody a významu vody pro život na Zemi. Děti se na tuto životodárnou tekutinu podívaly z různých úhlů v rámci jednotlivých předmětů, tedy stanovišť. Nebyl to tedy jen pohled přírodovědecký či chemický, ale také literární nebo umělecký.

První až třetí třídy pracovaly v rámci tříd, případně ročníků, ostatní třídy se zapojily do celoškolní aktivity napříč ročníky. Na jednotlivých stanovištích pracovaly vytvořené skupiny žáků čtvrtých až devátých tříd. Společná práce se dětem líbila a určitě posílila vzájemnou spolupráci

Velikonoční trhy 26.03.2024

V úterý 26. 3. 2024 se konaly v atriu školy Velikonoční trhy, které si připravili žáci 9. tříd.

Děti z celé školy, ale i zaměstnanci školy vyrazili, aby si před Velikonocemi zpříjemnili sváteční čas jarními dekoracemi a dobrotami, jež si deváťáci přinesli. Akce se vydařila a jistě se bude konat i další rok.

JSNS 26.03.2024

Pod JSNS se skrývá název programu Jeden svět na školách, který se koná v rámci festivalu filmů Jeden svět. Součástí Jednoho světa jsou i speciální dopolední projekce vybraných filmů pro základní a střední školy, a to ve všech festivalových městech po celé České republice. Po projekcích filmů následují debaty s odborníky, kde se mladí diváci dozví více o tématu a mají možnost vyjádřit svůj názor.

Naši žáci tak navštívili v tomto týdnu Veřejný prostor a sál Hraničář, kde se mohli podívat na filmy s lidskoprávní tématikou. Po skončení vždy proběhla diskuze nad tématy jednotlivých filmů.

Matematický klokan 22.03.2024

V pátek se zájemci o matematiku věnovali řešení úloh, které nabídl letošní Matematický klokan. Zájem z řad žáků 2. stupně byl veliký.

Návštěva knihovny - Oddělení cizojazyčné literatura 21.03.2024

Žáci z 9.C ZŠ Vojnovičova ve středu 20.3. 2024 navštívili cizojazyčné oddělení ústecké knihovny, kde se seznámili s anglicky píšícími autory a jejich tvorbou. Prohlédli si i učebnice používané ke zkouškám na středních a vysokých školách. Za svou výborně zvládnutou aktivitu obdrželi od knihovnice zjednodušenou četbu známých anglicky píšících autorů.

Devítky v divadle 21.03.2024

Deváté třídy společně s jinými školami navštívily dne 18.3. 2024 Severočeské divadlo opery a baletu, kde zhlédly klasickou komedii italského dramatika Carla Goldoniho Sluha dvou pánů, se kterou zde hostovalo mostecké divadlo. Komedie měla u dětí úspěch a dobře se bavily. Návštěva divadla byla totiž umocněna také slavnostním oblečením, které se do tohoto prostředí hodí určitě víc než tepláky a tenisky.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>