bakaláři office 365 grafická verze
Projekty > Digitalizujeme školu - NPO

Digitalizujeme školu - NPO

Využíváme projektové investice (REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1), která přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.