bakaláři office 365 grafická verze
Projekty > Učíme se pro život

Učíme se pro život

Naše základní škola realizuje projekt s názvem Učíme se pro život,registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019926, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony III.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023.

Projekt je zaměřen na:

-        personální podporu školy školní asistent

-        využití ICT ve vzdělávání

-        kluby pro žáky ZŠ

-        doučování žáků ZŠ ohrožených školních neúspěchem

-        projektové dny ve výuce

Hlavními cíli projektu jsou sociální integrace žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU. Leták zde