bakaláři office 365 grafická verze
Projekty > Erasmus+ 2023 - 2025

Erasmus+ 2023 - 2025

Nový Erasmus + je tu!

826.jpg Naše škola se opět zapojila do nového projektu v rámci programu Erasmus +. Název je: Use your heart a zúčastní se ho školy z Německa, Turecka a Chorvatska. Po dobu dvou let (září 2023 září 2025) se budou setkávat učitelé z Berlína, Konyi, Karlovacu a Ústí nad Labem na zajímavých seminářích a workshopech, budou mít možnost navštívit partnerské školy a konzultovat nejen témata projektu, jakými jsou např. šikana, kyberšikana, rizikové chování apod. Do tohoto projektu budou samozřejmě zapojeni žáci naší školy nejen z druhého, ale i z prvního stupně. Proběhne spousta zajímavých aktivit a pevně věřím, že si z této další mezinárodní spolupráce všichni odneseme mnoho úžasných zážitků a poznatků.

Mgr. Gabriela Vrkočová

Příprava na výjezd do Turecka Konya

820.jpg

Na počátku listopadu se bude konat první setkání pedagogických pracovníků v městě Konya v Turecku. Žáci páté třídy pro učitele z ostatních evropských zemí připravili krásné záložky s motivy České republiky a navlékli náramky z korálků v barvách naší vlajky.

ZŠ Vojnovičova navštívila Konyu v Turecku.

1011.jpg Ve dnech 5. 11. 11. 2023 se konal první výjezd do Turecka, jehož se zúčastnily také čtyři učitelky z prvního a druhého stupně naší školy. V rámci celotýdenního programu jsme spolu s dalšími kolegyněmi a kolegy z Německa a Chorvatska navštívili různé typy škol v Konye - mateřskou školu, která je do projektu zapojena, ale také dvě gymnázia. Měli jsme možnost podívat se do jednotlivých tříd a viděli jsme ukázky práce s dětmi např. při hudební či výtvarné výchově, hodině matematiky v Montessori třídě, zhlédli jsme kulturní představení, které si pro nás žáci připravili. Ochutnali jsme zde tradiční svatební menu typické pro tento region.

Přivítal nás zástupce regionálního ředitelství pro národní vzdělávání. Bylo dohodnuto, že v našem projektu nejde pouze o splnění výchovně-vzdělávacích cílů, ale také o poznávání nových zemí a kultur národů. V souladu s tímto ujednáním jsme navštívili Butterfly Garden, Science Center, Mevlana Museum v Konye, viděli krásy Cappadocie v rámci celodenního výletu a při cestě zpět jsme obdivovali krásy Istanbulu. Byly naplánovány aktivity na celé dvouleté období projektu. O všech akcích je možno získat informace

na webu naší školy v sekci Aktualit nebo v rubrice Projekty: Erasmus 2023-2025. Byla také vytvořena facebooková stránka projektu: Use your heart. Informace najdete také na Instagramu naší školy.

A na co se můžete těšit? V brzké době budeme s žáky osmých ročníků natáčet video o naší škole ve dvou jazycích, připravovat vánoční a novoroční pozdravy pro naše partnerské školy, proběhne skypování s žáky z Chorvatska... bude toho hodně.

Napsali o nás:https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/skola-vyuka-usti-nad-labem-vojnovicova-turecko.html

Gabriela Vrkočová

Erasmus: Natáčení videa

1331.jpg V průběhu prosince a ledna jsme s týmem žáků z 8.C a 8.B připravovali materiály pro natočení videa o naší škole, které budeme prezentovat u našich evropských partnerských škol. Žáci ukázali během rozhovorů areál školy a zaznamenali výuku některých předmětů. O mnohých školních akcích informují četné fotky, které jsou vložené do videa. Žák 8.C Karel Líska má na starost překlady do anglického jazyka a tvorbu celého videa. Velice děkuji. Fotogalerie

Gabriela Vrkočová

Chorvatsko

1578.jpg Ve dnech 13. - 17. 5. 2024 se čtyři učitelky z druhého stupně zúčastnily již druhé mobility v rámci programu Erasmus plus Use Your Heart, do kterého je naše škola zapojena. Po Konye v Turecku jsme se tentokrát vypravily do Chorvatska. Srdečně nás přivítaly chorvatské kolegyně ve městě Karlovac. Hned v pondělí jsme navštívily jejich školu a školku v obci Generalski Stol, setkaly se s kolegy z partnerských škol v Berlíně a Konye a také se se zástupcem odboru školství, starostou obce. Spolu s nimi jsme zhlédli představení folklórních tanců a zpěv dětského sboru, které si pro nás děti připravily. V rámci týdenního programu všichni zúčastnění absolvovali workshopy a semináře na téma Digitální kompetence, poznali jsme, jak pracují s dětmi v jiné zemi, s jakými problémy se potýkají, a měli tak možnost srovnání s naším školním systémem. Velice přínosná byla komunikace se všemi účastníky projektu.

Součástí projektu je také poznávání nových zemí, proto jsme navštívily hlavní město Záhřeb, obdivovaly krásu Plitvických jezer, ochutnaly místní gastronomii a celý pobyt si společně velice užily. V rámci výstupů se budou točit videa s žáky na všech partnerských školách na téma seznamování či nakupování v různých cizích jazycích, podíváme se společně na videa o našich partnerských školách, jež žáci natáčeli. V rámci sportovních aktivit představíme žákům zajímavou hru, kterou si dle našeho návodu v českém jazyce po překladu do jejich mateřských jazyků pokusí zahrát. Další aktivitou bude zajímavá štafeta. V naší škole již začínají naplno přípravy na září, kdy se uskuteční třetí meeting. Přivítáme u nás všechny zástupce partnerských škol z ostatních zemí. Těšíme se.

Napsali o nás: Ústecký deník

Gabriela Vrkočová, koordinátorka projektu