bakaláři office 365 grafická verze
Projekty > EU peníze školám

EU peníze školám

EU - peníze školám

Naše škola je příjemcem podpory v rámci projektu EU peníze školám, který byl vyhlášen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) a je spolufinancovaný z Evropského strukturálního fondu. Do projektu jsme se zapojili v červnu 2011 a datum ukončení projektu připadal na 30. 11. 2012.

Smyslem projektu je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují (např. ve výsledcích mezinárodních šetření typu TIMSS a PISA) jako problematické v rámci vzdělávání na základních školách. Škola v rámci projektu získala prostředky na vybavení školy, z nichž pořídila dataprojektory do tříd, nové tabule do některých tříd a také nové počítače do odborné učebny. Pro inovaci a zkvalitnění škola zakoupila nové sady učenic, dále nové odborné a naučné publikace a elektronické učebnice pro výuku na interaktivní tabuli.

Většina učitelů má zapůjčen notebook pro tvorbu učebních digitálních výukových materiálů, další část podpory je směřována do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Inovativní učební materiály jsou určeny pro sdílení s dalším školami.

Přípravě projektu předcházela podrobná analýza potřeb školy z hlediska koncepce školy na další období, na jejímž základě vznikl projekt s názvem Inovace výuky prostřednictvím ICT. Příprava a realizace projektu bude náročná časově i odborně, ale tato investice do vzdělání našich žáků se jistě vyplatí.

Cílem projektu EU peníze školám je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základních školách. Po vyhodnocení výchozí situace a potřeb školy jsme se rozhodli pro zaměření projektu do těchto oblastí:

  • inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
  • inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
  • jazykové kurzy pro učitele
  • inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
  • inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
  • inovace a zkvalitnění výuky v matematice
  • vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské gramotnosti

Více informací o projektu na stránkách www.eupenizeskolam.cz.

DUMy (digitální učební materiály) jsou jedním z produktů projektu EU - peníze školám.

Veškeré naše DUMy jsou uloženy na Skydrive

http://sdrv.ms/REmQsm