bakaláři office 365 grafická verze
Pro rodiče > Zápis do 1. tříd

Výsledky pro rok 2022/2023 zde

Zápis prvňáčků pro školní rok 2022/2023

ZÁPIS DĚTÍ do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2022/2023 bude probíhat v úterý 12. dubna 2022 od 13.00 do 18.00 hodin 

  Kritéria pro přijímání: 1. Spádovost (Dítě, s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy, které dovrší do 31. 8. 2022 šestý rok věku.) 2. Odklad školní docházky (Dítě po odkladu školní docházky pro školní rok 2021/2022, které má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.) Budeme otvírat tři běžné první třídy (dvě v ulici Vojnovičova a jednu v ulici Školní). 

  Kritérium pro případné nepřijetí naplněná kapacita důvody školy Před zápisem bude 1. 3. 2022 od 15:00 17:00 Den otevřených dveří spojený s prohlídkou školy a školních družin. Podrobné informace naleznete na www.zsvojnovicova.cz 

  Vydávání žádostí přihlášek k základnímu vzdělávání 1. 3. 2022 12. 4. 2022 Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné získat dvěma způsoby v období vydávání žádostí (1. 3. - 12. 4. 2022): 

  A) Elektronické vydání žádosti Na internetové adrese:
http://zapiszs.usti-nad-labem.cz ve formátu pdf. nebo 

B) Vyzvednutí v základní škole 21. 3. 2022 od 14:00 do 16:00 hodin 12. 4. 2022 od 13:00 do 17:00 hodin   

  Školský obvod 19 pro Základní školu Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkovou organizaci (se sídlem Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem) je tvořen ulicemi: 5. května, Bánov, Bezinková, Božtěšická, Bukovská, Buzulucká, Do Parku, Do Vrchu, Dukelských hrdinů, Chrpová, Chuderovská, Jahodová, Javorová, Jedlová, Jílová, K Čepci, K Dubině, K Chatám, K Rybníku, K Vilám, K. H. Borovského, Kapitána Jaroše, Kapitána Nálepky, Kopretinová, Kosmova (od ulice Masarykova po ulici Všebořická), Kostelní, Leknínová, Lidická, Liliová, Lísková, Luční, Malé náměstí, Masarykova (od ulice Slavíkova a Rondelu), Na Pažitě, Na Pláni, Na Polích, Na Svahu, Na Valech, Nad Potokem, Nad Potoky, Návětrná, Nedbalova (od ulice Masarykova po ulici Všebořická), Nové Aleje, Oblouková, Osvoboditelů, Petrovická, Platanová, Pod Skalou, Polní, Rembrandtova (od ulice Masarykova po ulici Všebořická), Skorotická, Slovanská, Sovova, Svážná, Široká, Školní, Trnková, Třešňová, U Hřiště, U Pošty, Údolí, V Břízkách, V Lánech, Ve Stromkách (od ulice Masarykova po ulici Všebořická), Vojnovičova, Zemědělská a celými katastrálními územími Božtěšice, Habrovice, Strážky u Habrovic 

 Počet volných míst: 70