bakaláři office 365 grafická verze

Aktivity

<< 1 2 3 4 5 >>
Vědci do škol - Ústav pro jazyk český 15.05.2021

V rámci páteční (14. 5.) distanční výuky si žáci deváté třídy mohli popovídat s jazykovědkyní Lucií Jílkovou, která se ve svém vstupu věnovala tématu fonetiky, současné mluvené češtině a češtině v médiích. Dozvěděli se zajímavosti z pravidel správné výslovnosti, vzpomněli si na nejčastější chyby a pochopili, s jakým problémem se na tuto instituci můžou obrátit. 

V pondělí (17. 5.) distanční výuku osmé třídy zpestřila Kamila Smejkalová se svým programem o jazykové poradně. Zamysleli jsme se nad otázkou, zda je čeština zbytečně složitá, a seznámili se s nejčastějšími dotazy, se kterými se lidé na poradnu obracejí. Zajímavé příklady jsme probrali, vysvětlili, občas se i podivili nad některými tvary. Někteří z nás si i dost potrápili hlavu opravou špatně stylizovaných vět a zjistili, že některé věty prostě správně zapsat nejde.

 Všem zúčastněným děkujeme za ochotu vzdělávat naše žáky. 

Další informace o akci: https://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/aktuality/Po-vpadu-vedcu-do-vyuky-je-velka-poptavka.-Hodinu-zpestrili-uz-ve-stovkach-skol/

Pro řešení svého jazykového problému můžete využít tento odkaz: https://dotazy.ujc.cas.cz/

Sněhuláci pro Afriku 13.04.2021

Naše škola se prostřednictvím Mgr. Lenky Lehké a jejích žáků zapojila do pravidelné akce Sněhuláci pro Afriku. i přes covidovou problematiku nezůstáváme hluší ke globálním problémům a vedeme děti k ochraně životního prostředí. Informace o akci: http://www.snehulaciproafriku.cz/stranky/45-o-nas

Výlety s Cepíkem 29.03.2021

Centrum podpory zdraví, z.ú. vás zve na výlety do přírody. Nápady na výlety vznikly už v období prvního lock-downu, jsou určeny pro rodiny jako inspirace na víkendy. Inspiraci najdete zde

Listování 19.03.2021

V rámci nabídky scénických čtení Listování, kde nejen autoři představují své knihy mladým čtenářům, jsme prostřednictvím MAP II pročetli pár stránek z knížky Jak být klukem | Jak být holkou od dvojice autorů - Jamese Dawsona a Hayley Longové - v úpravě od Lukáše Hejlíka. Žáci se z domova přihlásili do knihovny k Lukáši Hejlíkovi, který nám se svou kolegyní přiblížil, co od knížky čekat. Děkujeme za zpestření distanční výuky a těšíme se na další spolupráci.

Srdce zdravotníkům 18.03.2021

Ze zajímavých nabídek jsme se rozhodli zapojit do akce Srdce zdravotníkům, která spočívá v tom, že děti v rámci distanční výuky výtvarné výchovy nakreslí srdce (minimální formát A4, maximální A3). Svůj obrázek žáci donesli ve stanovený čas do školy, před hlavním vchodem vhodili do schránky. 

142 obrázků teď zdobí autobusy a trolejbusy, které projíždějí Ústím nad Labem, dalších 11 je vystaveno v prostorách Krajské zdravotní.

Prostřednictvím akce Dopravního podniku města Ústí nad Labem i naše škola děkuje všem zdravotníkům za jejich práci.

Sběr papíru 26.11.2020

SBĚR PAPÍRU

Koná se na asfaltovém hřišti školy. Žádáme o důkladné vytřídění papíru a kartonu (vykupují se zvlášť).

Nejbližší termín: bude upřesněn, a to zvlášť kartonu a novinového papíru

První den: 14 až 17 hodin

Druhý den: 6.30 až 8 hodin

Ve stejnou dobu budou na sběrovém místě umístěny červené popelnice na drobný elektroodpad (kulma, nabíječka, žehlička, varná konvice, rádio, ) a zelená krabice na použité baterie. Budeme rádi za přispění do sběrové kampaně Recyklohraní, kde jsme zapojeni již několik let.

Recyklohraní je školní recyklační program, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií

a použitých drobných elektrozařízení.

Děkujeme za spolupráci

Hodnocení posledního sběru papíru:

Nejlepší sběrači

Celkové vyhodnocení

Pořadí tříd

<< 1 2 3 4 5 >>