bakaláři office 365 grafická verze

Aktivity

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>
Podzimní florbalové tažení ZŠ Vojnovičova okresními koly základních škol na Ústecku ve školním roce 2023-2024 07.12.2023

V letošním školním roce jsme přihlásili všechny kategorie a naše účast byla velmi slušná:

Začala mladší děvčata, která na turnaji 9.11. 2023 vybojovala, a to bezkonkurenčně vybojovala 1. místo porazila všechny zúčastněné školy. Mladší chlapci se za svůj výkon též nemusí stydět, obsadili za výkon v týdnu 13.-17. 11. 2023 slušné 5. místo. Překvapením byl určitě výkon starších děvčat dne 20.11. 2023, kterým náleží nádherné 3. místo (viz foto týmu) a úspěchem je rozhodně i nepopulární 4. místo (tzv. bramborová medaile) starších chlapců z týdne 27. 11.-1. 12., kterým stupínky vítězů unikly jen o ten pověstný vous.

Celkově se dá říci, že v rámci této nevyhlášené bitvy chlapců a dívek letos jednoznačně vítězí dívky. Za výkon všech našich reprezentantů a reprezentantek děkujeme a těšíme na další sportovní výkony v rámci florbalového tažení ZŠ Vojnovičova na ústeckém poli v letech následujících.                        (Mgr. Josef Hájek)

Mikuláš v DS Bukov 07.12.2023

Mikulášské zpívání v Domově pro seniory Bukov 

   Ve středu 6. prosince 2023 se vypravili žáci naší školy zpříjemnit předvánoční atmosféru obyvatelům Domova pro seniory na Bukově. Děti ze školního sboru nacvičily kromě tradičních koled také řadu dalších písniček s tematikou zimy a Vánoc. Kromě nich se na seniory přišel podívat také Mikuláš s anděly a čerty, což byli žáci deváté třídy. Ti si připravili krátké povídání a několik básniček a říkanek vztahujících se k Mikulášskému svátku. 

Přítomným se program líbil a několik koled si zazpívali spolu s dětmi. Na závěr každý ze seniorů dostal od andělů novoročenku, kterou deváťáci vyrobili pro zdejší klienty. Odměnou byl dlouhý potlesk na závěr. Podobnou akci určitě  naše škola zopakuje.

Titul mistryně světa 04.12.2023

Nedávno proběhlo v Libereckém Babylonu Mistrovství světa organizace WADF. Soutěžního klání se účastní 5 500 tanečníků z několika zemí světa. Roztleskávačky z DDM v Ústí získaly titul mistrů světa 2023 v kategorii Pom pom cher dance juniors large teams.

V týmu je i naše žákyně Karolína Nemčeková ze 4. B.

Velice gratulujeme!

Deskovky se seniory 21.11.2023


V pátek 10.11 jsme navštívili Domov pro seniory Bukov.

Po přivítání jsme přednesli legendu o sv. Martinovi a několik básniček, které jsme měli připravené.

Potom už začal souboj v deskových hrách. U jednoho stolu se hrálo Prší, u dalšího Člověče, nezlob se nebo PEXESO. V hraní jsme se střídali nebo fandili ostatním. Myslel jsem si, že bude snadné porazit dědečky a babičky. Nebyla to pravda. Bylo vidět, že v hraní jsou opravdu dobří. A to jsme je vůbec nešetřili.

Návštěva utekla rychle a museli jsme se rozloučit. Jsem soutěživý, tak se mi návštěva moc líbila. A doufám, že i všem ostatním. Budu se těšit na příště.

Svatomartinský průvod 12.12.2023

Jako každý rok se na naší škole i letos konal Svatomartinský lampionový průvod, kdy přijel svatý Martin a jeho kůň s doprovodem římských vojáků. Kromě připomínky staré legendy o svatém Martinovi se sejdou žáci, jejich rodiče, učitelé a přátelé školy a společně se vypraví na lampionový průvod po okolí naší školy. Také se přítomní mohou pobavit při krátkém programu našich žáků a ochutnat domácí pečivo, teplý čaj nebo si opéct vuřty. Akce je pořádána žákovským parlamentem a zaměstnanci naší školy. Děti z prvního stupně se postaraly o velmi pěknou výtvarnou výzdobu. Průvodcem večera se stal absolvent naší školy, ozvučení se ujali přátelé školy. Díky tomu si program - písničky v podání sboru i přednes legendy - užili návštěvníci ke své spokojenosti.

Podívejme se na akci z úhlu různých lidí. Začněme z úhlu žáka 9. třídy, neboli prodavače - deváťáci začali přinášet produkty na betonové hřiště u školy zhruba hodinu před začátkem akce, následně produkty vystavili na prodejní stoly, tedy lavice za jejich třídy. Nakonec se všechno srovnalo, připravilo a začalo se prodávat. Žák 9. třídy popisuje, že se střídala chvíle, kdy byl klid a kdy byl nával lidí, ale zvládali to. Každá třída tak prodala své výrobky.

Pokračujme z úhlu žákyně 5. A. Žákyně se chtěla sejít se svoji kamarádkou, a nakonec se společně vypravily do průvodu, když se vrátily zpět, koupily si popcorn.

Akci u příležitosti svatého Martina si všichni užili a těší se na příští rok. 

(žáci Mediální výchovy)

fotogalerie

1. místo soutěže v soutěži T-PROFI 10.11.2023

Ve středu 8. listopadu se čtyři žáci 5. A ze Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace společně se studenty Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické Ústí nad Labem, příspěvková organizace a firmou KONE zúčastnili krajského kola soutěže T-PROFI, kterou již několikátý rok organizuje Okresní hospodářská komora Chomutov. 

Soutěž je koncipována jako propagace inovační spolupráce zaměstnavatelů, vzdělavatelů a podpora vzdělávání pro praxi. Základní aktivitou letošního kola bylo sestavení roboticky ovládaného modelu autíčka ze stavebnice MERKUR. 

 Náš vítězný tým postupuje do celorepublikového kola, které se uskuteční 17. 18. června 2024 v Aquaparku Čestlice.

Recyklohraní - 1. úkol 01.11.2023

Žáci Ekotýmu se opět zapojili i v letošním školním roce do plnění úkolů v rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

1. úkol se zabýval otázkou plýtváním v oblasti textilního a oděvního průmyslu.

Žáci k danému tématu natočili video.

Za svou práci obdrželi nejen body do soutěže, ale také poděkování od organizátorů projektu. Prohlédněte si diplom.

Logická olympiáda 05.10.2023

Registrace do Logické olympiády 2023 skončila 30.9.2023.

Děkujeme všem za zájem, loňský rekord jsme překonali o více než 6500 účastníků.

Počet registrovaných soutěžících pro letošní rok: 101296  z 3986 škol , mezi nimi je i naše škola. 

Z Vojnovičovky se do Logické olympiády zapojuje 30 dětí. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>